100 दिसांत सरकाराची येसस्वी कामगिरीः मुख्यमंत्री

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

जमीन घोटाळे, धर्मांतरणाचेर बंदी सारकें म्हत्वाचें निर्णय


पणजी : गोंयांत भाजप सत्तेर आयले पसून खऱ्या अर्थान उदरगतीक सुरवात जाली. मंत्रीमंडळांतले मंत्री आनी आमदारांच्या सहकार्यान तशेंच केंद्रांतल्या मोदी सरकाराच्या पालवान फाटल्या 100 दिसांत सरकारान जायते म्हत्वाचें निर्णय घेतले. उदरगतीच्या कामाक नेट दिलो. कांय लोकांक हे बदल मतींत येवचे नात. पूण सत्तेंत आयले पसून भाजप सरकारान जनसेवेची सुरवात केल्या, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.
सरकाराक 100 दीस पुराय जाल्ल्यान विधानसभा सभाघरांत आयोजीत कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयताले. ह्या वेळार भाजप सरकारांतले सगले मंत्री आमदार हाजीर आशिल्ले.
हेच कार्यावळींत मुख्यमंत्र्या हस्तुकीं भौशीक सेवा दिवपी ‘कागाळ पोर्टलाचें’ उक्तावण जालें. हातूंत सरकाराचीं सगलीं खातीं, म्हामंडळांचो आस्पाव आसतलो. तशेंच दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजण, गृह आधार, कला सन्मान ह्या लोककल्याणकारी सेवांच्या कागाळ पोर्टलाचें उक्तावण मुख्यमंत्र्या हस्तुकीं जालें.
डॉ. प्रमोद सावंत सरकाराक 100 दीस पुराय जाल्ले निमतान दृकश्राव्य माध्यमाच्या 3 पुस्तिकांचेय लोकार्पण जाले. तेच प्रमाण केंद्रांतल्या मोदी सरकाराच्या फुडारपणा खाला 100 दिसांत केल्ल्या कामांची म्हायती आशिल्ल्या पुस्तिकाचे प्रकाशन मंत्र्यां हस्तुकीं जालें.
100 दिसांत सरकारान जायतीं उदरगतीचीं कामां केल्यात. नव्यो येवजण्यो जाहीर केल्यात. ह्या येवजण्यांचो गोंयांतल्या सर्वसामान्यांक लाब मेळटा.
सरकारान जायते म्हत्वाचें निर्णय घेतल्यात हातूंत जमीन बळकावप प्रकरण, धर्मांतरणाचेर बंदी अशें जायते निर्णय घेतल्यात. आपदा मित्र आनी सखी, आयआयटी खातीर सांग्यार जमीन निश्चीत करप, भलायकी शिबिरांचे आयोजन, टीका उत्सव आनी हेर उपक्रम आनी येवजण्यांचो आस्पाव आसा.