10वी, 12वी पुरवणी परिक्षेक विद्यार्थ्यांचो उणो प्रतिसाद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

धावेची 4 जुलयच्यान, बारावेची 24 जूनच्यान परिक्षा


पणजी : धावी तशेंच बारावेचे पुरवणी परिक्षेक विद्यार्थ्यां कडल्यान उणो प्रतिसाद मेळ्ळा. बारावेची पुरवणी परिक्षा 24 जूनाच्यान सुरू जातली जाल्यार धावेची पुरवणी परिक्षा 4 जुलयाच्यान सुरू जातली. परिक्षे खातीर विद्यार्थ्यांची नोंदणी अजून सुरू आसा.
धावेचे परिक्षे खातीर आतां मेरेन 1,400 जाल्यार बारावेचे परिक्षे खातीर 1,300 विद्यार्थ्यांची नोंदणी जाल्या. अंदूं धावेची परिक्षा 18 हजारां वयर विद्यार्थ्यांनी दिल्ली. जाल्यार बारावेची परिक्षा 17 हजारां वयर विद्यार्थ्यांनी दिल्ली. उत्तीर्ण जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक लेगीत निकालांत सुदारणा करपा खातीर पुरवणी परिक्षेक बसपाची मेकळीक आसा. चडश्या अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांनीच पुरवणी परिक्षेचे अर्ज भरल्यात.
उत्तीर्ण जाल्ल्या विद्यार्थ्यांनी इकरावी यत्तेंत प्रवेश घेतला. तांचे वर्ग सुरू जावपाचे आसात. आतां विद्यार्थ्यांचे लक्ष इकरावी कडेन आशिल्ल्यान गुणांत सुदारणा करपा खातीर परत परिक्षा दिवपाची कोणाक इत्सा ना, अशें शालान्त मंडळाचे अध्यक्ष भगिरथ शेटये हांणी सांगलें.
अंदूं धावी तशेंच बारावेचो निकाल 90 टक्क्यां परस चड लागला. हाका लागून अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचो आंकडो देड हजारां सकयल आसा. काय विशयांत जे विद्यार्थी अनुत्तीर्ण जाल्यात तांणी उत्तीर्ण जावपा खातीर पुरवणी परिक्षेचे अर्ज भरल्यात.