हो खेळ सावळेचो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

केन्याच्या तांबाक मैदानाचेर चलिल्ली ही शर्यत. तेवटेन सूर्य अस्तंमतेक गेला आनी हे वटेन सांवळ्यो धांवतना दिसतात.