होन्नावरच्या मनशाची गोळ घेवन आत्महत्या

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
काणकोणः अशोक अनंत नायक (48) ह्या कर्नाटकांतल्या होन्नावर हांगच्या मनश्यान चावडी- काणकोण हांगा एका झाडाक गोळ लावन आत्महत्या केली. ताचे कडेन आशिल्ले बॅगेत आधारकार्ड आनी कोवीड डोस सर्टिफिकेटी वयल्यान काणकोण पुलिसांक ताची वळख पटली. तो होन्नावरच्या दोड्डामणेकेरी हांगचो आसा.
चावडी हांगा बंद आशिल्ले  मल्लिकार्जुन टॉकी फाटले एका झाडाक तो हुमकळतना थळाव्या लोकांनी पळयतगीर पुलिसांक खबर दिली. काणकोणच्या उजो पालोवपी दलाच्या जवानांनी कुड झाडावयल्यान सकल देंवयली आनी मडगांवा जिल्हो हॉस्पिटलांत पोस्ट मॉर्टेमा खातीर धाडली. काणकोण पुलिसांनी ताच्या घरच्यान म्हायती दिल्या. नायलॉनाचे दोरयेन ताणे गोळ घेतिल्लो.