हॉटेल, उद्देगीक मळार 2 लाख नोकर्‍यो उपलब्ध  

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्री: सांखळे करियर मार्गदर्शन शिबीर  उमेदीन

दिवचल: खंयच्याय मळार सेवा दितना, कुशळटाय विकसीत करतना बर्‍यो गजाली आत्मसात करपाची संवय करून घेवन तरणाट्यांनी आयज सरबराय मळार करिअर करपा खातीर उपलब्ध आशिल्ल्या विवीध गजालींचो वापर करचो. फकत सरकारी नोकरेचो हट्ट धरिनासतना आयज हॉटेल, उद्देगीक मळार दोन लाख तरी नोकर्‍यो आसात. ते खातीर योग्य करियर निवडपाची गरज आसा. विशेश करून गांवगिर्‍या वाठारांत हे विशीं जागृताय गरजेची आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ते सांखळे रवींद्र भवनांत कुशळटाय विकास संचालनालया वतीन वेवसायीक मार्गदर्शन आनी सरबराय सेवा ह्या विशयाचेर आयोजीत कार्यशाळेंत उलयताले. 

आपल्याक नोकरी जाय अशें युवक सांगतात. तांणी विचार करपाची गरज आसा. तरणाट्यां कडेन कसलीय कुशळटाय आसत जाल्यार ताचो फायदो करून घेवचो. हॉटेलींग वेवसायांत बर्‍यो बर्‍यो संदी आसात. त्यो समजून घेवपाक तरणाट्यांनी फुडें सरचें, अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान केलें.  

आयज हॉटेल मळार 80 टक्के हेर राज्यांतले लोक आसात. राज्यांत 70 हजार सरकारी नोकर्‍यो आसात. आनीक 8 हजार नोकर्‍यो उपलब्ध जातल्यो. ताका लागून युवकांक योग्य मार्गदर्शन आनी तातूंत संद उपलब्ध करपा खातीर असले उपक्रम राबयतात, अशी म्हायती मुख्यमंत्री सावंत हांणी दिली. 

ह्या वेळार व्हिन्सेंट रामोस हांणी हॉटेल मळार दोन लाख नोकर्‍यो खूबश्या विभागांत उपलब्ध आसात. त्यो कश्यो मेळटल्यो, ते खातीर कितें जाय, नाका हे विशीं मार्गदर्शन केलें.

रामोस हे चोडणेचे. तांणी ताज हॉटेल ग्रुपांत फाटलीं तीस वर्सां खुबश्या पदांचेर काम केलां. आयज ते उपाध्यक्षाच्या पदार पावल्यात. हे विशीं तांणी म्हायती दिली आनी बरें करियर घडोवपा खातीर सरबराय आनी हॉटेल वेवसायांत उपलब्ध संदीचो लाव घेवपाचें आवाहन हाजीर आशिल्ल्या वेवसायीक मळावेल्या भुरग्यांक केलें. 

ह्या वेळार मनोज पाटील, राजेश लोलयेंकार,  गोपाळ सुर्लकार आनी हेर हाजीर आशिल्ले.