हुतात्मो बाळा मापारी हांचे चलयेचो जीवनमुक्त महाराज मठात भोवमान

लक्ष्मी आगरवडेकार हिचो भोवमान करतना मुकूंदराज महाराज. वांगडा डॉ विनय मडगांवकार आनी महेश ताम्हणकार आनी हेर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
शिवोलेः गोंय मुक्ती चळवळींतले पयले हुतात्मो थारिल्ले अस्नोडें हांगचे सुटके झुजारी बाळा राया मापारी हांची चली तशेंच शिवोलेचे पयले हुतात्मो येशी आगरवडेकार हांच्या घराब्यांतली सून श्रीमती लक्ष्मी आगरवडेकार हिचो गोंय मुक्ती निमतान दांडो- शिवोले हांगच्या सद्गगुरू जीवनमुक्त महाराज मठांत भोवमान केलो.
शिवोलेची भक्तिज्ञान मार्ग साधन संस्था आनी श्री आदिशक्ती महिला कला केंद्रान आयोजीत केल्ले हे कार्यावळी वेळार  माचयेर गोंय विद्यापिठाचे डॉ विनय मडगांवकार, जीवनमुक्त महाराजाचो शिश्य आनी आझाद गोमंतक दलाचे वांगडी नारायण शिरोडकार हांची घरकान्न लक्ष्मी शिरोडकार, जीवनमुक्त महाराजाचे वांगडी क्रांतीवीर सुखा शिरोडकार हाचो पुतणयो नरेश शिरोडकार, महेश ताम्हणकार, कमलाकांत कोरगांवकार, रितेश आगरवडेकार आशिल्ले.
गोंय मुक्ती झुजांत वांटेकार जाल्ल्या सुटके झुजाऱ्यां वांगडा तांच्या घऱाब्यांक लेगीत जायत्या संकश्टांक तोंड दिवचें पडलें. तांणी केल्लो त्याग आनी बलिदानाक लागून आमी स्वातंत्र्याचो फायदो घेतात.  हुतात्मो बाळा राया मापारी आनी तांच्या वांगड्यांचो तशेंच तांच्या घराब्याची दखल इतिहासान घेवपाची गरज आसा, अशें मुकूंदराज महाराज हांणी ह्या वेळार सांगलें.
 गोंय मुक्ती झुजांत सद्गगुरू जीवनमुक्त महाराजा सारके धर्मगुरू, तांचो शिश्य परिवारान वांटो घेतिल्लो. पूर्तुगेजांक आव्हान दिवंन गोंयच्या लोकांक देश भक्तीचो संदेश  जीवनमुक्त महाराजान दिल्लो. ताच्या कीर्तनांतल्यान प्रेरणा घेवंन नारायण शिरोडकार आनी यशवंत माडकार हे सशस्त्र क्रांती करपाक तयार जाले. बाळा मापारी, बाळा देसाय आनी बापू गांवस हांच्या हौतात्माक वंदन करपी अभंग रचणूक जीवनमुक्त महाराजान केल्ली. सखाराम बर्वे हांच्या  ‘जळता गोमंतक’ ह्या नाटकांतल्यान तशेंच डॉ प्रकाश वझरीकार हांच्या  ‘होमखण’  नाटकांतल्यान बाळा मापारी हांची गौरवगाथा मांडल्या अशें डॉ विनय मडगांवकार हांणी सांगलें.
कार्यावळींत बाळा मापारी हांगा आर्गां ओपलीं.  मुकूंदराज महाराज हांचे हस्तुकीं लक्ष्मी आगरवडेकाराचो शाल, श्रीफळ आनी यादस्तीक भेटोवन भोवमान केलो. ह्या वेळार कौशल पत्की हांच्या गोंयच्या सुटके झुजाऱ्यांचेर आदारीत व्हिडिओ म्हायतीपटाची म्हायती दिली. कमलाकांत कोरगांवकारान सुरवेक सगल्यांक येवकार दिलो आनी जया मडगांवकारान निमाणे उपकार मानले.