हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव भावांच्या एकचाराचें प्रतीक तोर्शेंचो दर्गो

पखीर पाट वाठारांतल्या पीर बाबाच्या दर्ग्यांत पायां पडटना मुस्लीम आनी हिंदू भावीक. (मकबूल माळगीमनी)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोरगांवः धर्मांच्यो वणटी मोडपी तोर्शे पेडणेंची ही खबर. तोर्शें पेडण्यां एक पखीर पाट म्हूण एक ल्हानसो वाडो आसा. थंय मुस्लीम भावांचो दर्गो आसा. एका काळार एक पीर बाबा थंय रावतालो. तांकां संध्धलशहा लखब पीर बाबा, अशें म्हणटात. सध्या मशीद दिसना, कारण ती खूब वर्सां पयलीची आशिल्ली आनी ती काळांतरान कोसळ्ळी, अशें थळावे लोक सांगतात. सध्या थंय आमकां एक दर्गो दिसता.

ह्या गांवांत हिंदू, मुस्लीम आनी क्रिस्तांव धर्मांचे लोक रावतात. ह्या लोकांच्या घरांत वा हेर कसलेंच बरें काम करचे आदीं ह्या पीर बाबाच्या दर्ग्यांत येवन साकर, उजवात दवरून हातांत घेतिल्लें काम आडखळी विणें पुराय जावंदी, अशी आंगवण करतात. आपल्या मनांतली इत्सा, आंगवण पुराय जाले उपरांत ती फारीक करचे खातीर ते येतात.

ह्या पखीर पाट आनी तोर्शें पेडणेंचे लोक ह्या दर्ग्याक जागृत दर्गो अशें मानतात. ते सुवातेचेर दर वर्सा बकरी ईदाच्या दुसऱ्या दिसा थंय उरूस उत्सव मनयतात. ह्या वेळार गांवांत रावपी खतीफ परिवारांतले वांगडी थंय येवन उरूस मनयतात. ह्या दिसा बोकड मारतात आनी जेवण रांदतात. सांजे वेळार मौलाना आनी थळावे लोक येवन नमाज ‘अदा’ करतात. ते उपरांत हिंदू, मुस्लीम एकेच पंगतींत बसून जेवतना आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी ह्या दिसा जे कोण आंगवण करतात ती ते उगडासान पावयतात.

ह्या पीर बाबाच्या दर्ग्याक गोंय आनी महाराष्ट्रांतल्यान फाटल्या कितल्याश्याच वर्सां सावन उरूसा दिसा भेट दितात. खरें म्हणल्यार ह्या पीर बाबाचें खरें नांव अजून कोणाकूच खबर ना. मात हिंदू, मुस्लीम आनी क्रिस्तांव भावांचे एकतेचें दर्शन आमकां थंय जाता. ह्या दर्ग्या मुखार वयल्यान वचपी दरेकलो तकली बागोवन पायां पडले बगर कोणूच फुडें वचना. अशी ही आगळी वेगळी पेडणें म्हालांतली खबर. ह्या दर्ग्याचें दुरुस्तीकाम तशेंच फुडलें आनी फाटलें पाखें घालचे खातीर सरकारान मजत करची. जे वरवीं ह्या आदीम काळांतल्या दर्ग्याची खबर फुडले पिळगेक कळपाक शकतली, अशी मागणी मुस्लीम भावांनी केल्या.