हायड्रा फिटनेस पंगडाक बॉडिबिल्डिंगेचें वस्तादपण

बॉडिबिल्डींग सर्तींत वस्तादपण जोडिल्लो हायड्रा फिटनेस पंगड.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

टीम हायड्रा फिटनेस पंगडान सांघीक वस्तादपण जोडले. युवा दी कुडचडें 2022न बॉडिबिल्डींग आनी दादल्यांची फिजिक्स सर्तआयोजीत केल्ली.

हायड्रा फिटनेस पंगडान साबार वैयक्तीक पदकां लेगीत जिखलीं. दादल्यांच्या फिजिक्स गटांत अजय देसायान दुसरी सुवात मेळयली. तिसरी सुवात विजय सुतारान मेळयली. पयली सुवात संदेश शिंदे (भांगर, 55 कील), पयली सुवात सरवर खान (भांगर, 65 कील), तिसरी सुवात विष्णू रावत (कांशें, 70 कील). सरवर खानान सगल्यांत सुदारीत बॉडिबिल्डराचो पुरस्कार जिखलो.