हाचे मुखार नोकरभरती आयोगा वरवींच

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांची लेखी जाप

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : 8 जानेवारी 2022 मेरेन ज्या पदांची जायरात जावंक ना तशेंच ते उपरांत तयार जाल्ली सरकारी नोकऱ्यांची पदां गोंय कर्मचारी भरती आयोगा वरवींच भरतले, अशी म्हायती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेंत लेखी प्रस्नाच्या जापेंत दिल्या.
सांतआंद्रेंचे आमदार विरेश बोरकार हांणी हे विशीं प्रस्न विचारिल्लो. गोंय कर्मचारी भरती आयोगाच्या नेमांचो मसुदो तयार अासा. ताचो परतून अभ्यास करून नेम अधिसुचीत करतले आनी हाचे मुखकार सरकारी खात्यांतल्या नोकरींची पदां भरतले, अशेंय मुख्यमंत्र्यान लेखीप जापेंत म्हणलां.
मजगतीं, विधानसभा वेंचणुके पयलीं सरकारी नोकरीची 10 हजार पदां भरपाची घोशणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केली आनी वेंचणूक तोंडार आयले उपरांत विवीध खात्यांतली भरतीय सुरू केली. पूण भौशीक बांदकाम खात्या सयत हेर कांय खात्यांतले नाेकरभरतेंत भ्रश्टाचार जाल्ल्याचो आरोप जाल्ल्यान ही नोकरभरती सरकारान थांबयिल्ली. भौशीक बांदकाम खात्यांतल्या नोकरभरती विशीं चवकशी समिती स्थापन केल्ली. हे समितीन दिल्ल्या अहवालांत नोकरभरतींत भ्रश्टाचार जाल्ल्याचो आरोप दवरिल्लो. ते खातीरूच ही भरती प्रक्रिया रद्द केल्ली. आतां हाचे मुखार सरकारी खात्यांतलीं नोकरभरती आयोगा वरवीच करपाचो निर्णय घेतला.