हवामानाचो अदमास अचूक थारपाचें प्रमाण वाडटा

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : संकेतथळा वरवीं पयलीं भशेन हवामान विभाग हवामाना विशीं दर दिसा अदमास उक्तायता. वादळ तशेंच वाऱ्या विशीं शिटकावणी दिता. अंदूं हवामान खात्याचे अदमास अचूक थारपाक लागल्यात. हवामान खात्याच्या अदमासाचो दर्जो वाडटा, अशें म्हणपाक हरकत ना.
डॉपलर रेडार आनी न्युमेरिकल वेदर प्रेडीक्शन पद्दतीचो हो परिणाम आसा, अशें हवामान विभागाचे वैज्ञानीक राहुल एम हांणी सांगलें. पणजी वेदशाळेत 2017 वर्सा डॉपलर रेडार बसयलो. रेडाराक लागून 500 किमी. परिघांतल्या हवामानाची स्थिती लक्षांत येता. वारें खयचे दिशेन व्हावता, वाऱ्याची गती कितली आसा. खंय कुपां तयार जाल्यात… ह्यो सगल्यो गजाली कळटात. हाका लागून दक्षीण महाराष्ट्र, कर्नाटक तशेंच अरबी दर्यांतल्या हवामानाचो अदमास येता.
भारतीय हवामान खात्यांत नवे नवे तंत्रज्ञान येता. हवामाना विशीं वैज्ञानिकांचो अभ्यास सुरूच आसता. ह्या सगल्या गजालींचो हो परिणाम आसा, अशे राहुल एम हांणी सांगलें.

डॉपलर रेडारचो हार्डवेर चिनी बनावटीचो आसा. सॉफ्टवॅर मात अमेरिकी आसा. छायाचित्रां तशीच एकंदर स्थिती पळोवन आमी हवामानाचो अदमास घेतात. तशेंच रेन गेज आनी हेर परंपरीक उपकरणांचो वापर आमी करतात. हवामानाचो अदमास घेवपी तरेकवार पद्दती आसा. ह्या पद्दतींचो वापर करून अदमास जारी करतात. वरां वरांनी हवामानांत कितें बदल जाता, ताची म्हायती आमी एकठांय करतात. हाका लागून तापमान तशेंच पावसा विशींचो अदमास आता अचूक जावपाक लागला.