हरीश : आदर्श शिक्षक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

हरीश अग्रवाल हो आमच्या शिवोलेच्या होली क्रॉस हायस्कूलाचो एक आदर्श हिंदी शिक्षक आसलो. ताचें हिंदीचें गिन्यान आनी शिकोवपाची कळाशी तोखणायेची. हिंदी कठीण म्हणपी भुरग्यांक लेगीत ताणें हिंदी शिकपाची गोडी लायिल्ली. कितल्यो तरी शिवोलेच्या पिळग्यो हरीशान शिकयल्यो, घडयल्यो

ताचो वर्ग म्हळ्यार एक पवित्र ज्ञान मंदिर आसतालें. प्रत्येक विद्यार्थ्याचेर ताची बारीक नदर आसताली. भुरगेय मागीर मन लावन शिकताले. हरीश आपल्या विश्याक पुराय न्याय दिवन शिकयतालो. गोवा बोर्डाच्या परिक्षेंत तर सगळे भुरगे बऱ्या मार्कांनी पास जाताले. ताचे शिकोवप बाकी शिक्षकांकय देखदिणे आसतालें.

हरीशाच्या फुडारपणा खाला भुरगे सर्तींनी वांटो घेताले तेन्ना ते जैतिवंत जाताले आनी आमच्या स्कूलाची नामना वाडयताले. हरीश सगळ्यां कडेन इश्टागतीन चलतालो. सगळ्या वांगड्यांक ताचो व्हड आदार दिसतालो. तो सगळ्यांत पयलीं स्कूलांत येतालो आनी सगळ्यांत निमणो आपल्या घरा वतालो. स्कूलाच्या भायर लेगीत हरीश भुरग्यांक वा तांच्या पालकांच्या अडचणी सुटाव्यो करपाक मदत करतालो. तांकां योग्य तो सल्लो दितालो.

हरीशान भुरग्यांक फक्त पुस्तकी गिन्यान शिकयले ना तर जीविताचें खर सत्य लेगीत शिकयलें. उजू मार्गार चलणाची, मनीसपण राखपाची देख शिकयली. शिवोले- गोंयाभायर भारत देश कितलो विशाल आसा तें दाखोवपाक ताणें शिक्षणीक भोंवड्यो आयोजित केल्ल्यो. भुरगे आनी सांगाती शिक्षका वांगडा, भुरग्यांच्या पालकांय भोंवडेक येवपाची मेकळीक दिली. काश्मीर ते कन्याकुमारी मेरेन केल्ल्या भोंवडेंत आमच्या सोबीत देशाचें दर्शन घडयलें. 

मरण कोणाक चुकलां? फेब्रेराचे 20 तारखेक हरीशाची प्राणज्योत पालवली. ही दुख्खदिणी खबर आयकून शिवोलेच्या वाठारांत दुख्खाची सया पातळ्ळी. हजारांनी लोकांनी तांच्या घरा कडेन गर्दी केली.

ताची घरकान्न कुसुम, ही आमच्याच हायस्कूलाची निवृत्त कोंकणी शिक्षिका. तिका, तांच्या पुताक आनी धुवांक हें दोंगरा येदे दुख्ख सोंसपाची शक्त मेळूं- देवा, हरीशाच्या आत्म्याक शांती दी.

– माद्री आल्झीरा फुर्तादो,

आदली हेडमिस्ट्रेस

होली क्राॅस हायस्कूल, शिवोली