हरीत लवादाच्या आदेशाक लागून बंदर कप्तानाचे इमारतीक आडखळ

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : पणजेंत मांडवी न्हंय कुशीक जावपी बंदर कप्तान कार्यालयाचे इमारतीक राष्ट्रीय हरीत लवादाच्या आदेशाक लागून आडखळ निर्माण जाल्या. ही इमारत जावप शक्य आसली तरी तिका बरोच कळाव जातलो हें आदेशा उपरांत स्पश्ट जालां.

बंदर कप्तान कार्यालयाची इमारत सीआरझॅड 1, सीआरझॅड 11 वा सीआरझॅड 4 वाठारांत येता हें स्पश्ट जाय ना. ही इमारत सीआरझॅडच्या खंयच्या प्रकारांत येता, हें कळपा खातीर समिती स्थापन करपाचो आदेश राष्ट्रीय हरीत लवादान दिला. कागदपत्रां तशेंच पळोवणी करून ही समिती अहवाल दितली. अहवाला उपरांत सीआरझॅडच्या खंयच्या प्रकारात येता, हें स्पश्ट जातलें. मांडवी न्हंये कुशीक भोवमजली सरकारी इमारत बांदपाचो प्रस्ताव आसा. हे इमारतींत रेस्टॉरंट, एम्फिथिएटर तशेंच बंदर कप्तान कार्यालय आसतलें. बंदर कप्तान कार्यालया खातीर ही इमारत बांदपाक सरकारान मान्यताय दिल्या. ही इमारत सीआरझॅड वाठारात आसा. इमारतीक लागून गैरसोय जातली असो आरोप करीत राष्ट्रीय हरीत लवादा मुखार याचिका दाखल जाल्या. याचिकेचेर सुनावणी जावन लवादान समितीची स्थापणूक केल्या. सीआरझॅडच्या खंयच्या वाठारांत येता तें पळोवन समिती अहवाल सादर करतली.

शार उदरगत खात्याचे सचीव, पणजी म्हापालिकेचे आयुक्त, उत्तर गोंय जिल्होधिकारी आनी एसईआयएएचे एक वांगडी हे समितीचे वांगडी आसात. कागदपत्रां तपासून समिती अहवाल सादर करतली. हे याचिकेचेर 10 ऑगस्टाक फुडली सुनावणी जातली. हे इमारतीक जीसीझॅडएमएन हांणी मान्यताय दिल्या. इमारत उदकांत आसा. इमारत पणजी म्हापालिकेच्या अखत्यारीत येना, अशी भुमिका पणजी म्हापालिकेन घेतिल्ली. बंदर कप्तान खात्याक सुसज्ज कार्यालय आसचें म्हूण इमारत बांदपाचो प्रस्ताव आसा. कार्यालया सयत पर्यटनाक उर्बा दिवपा खातीर हेर उपक्रम लेगीत आसतले.

राष्ट्रीय हरीत लवादाचे न्यायालयीन वांगडी दिनेश कुमार सिंग आनी तज्ञ वांगडी डॉ. विजय कुलकर्णी हांणी हो आदेश दिला. याचिकेंत गोंय सरकार तशेंच हेरांक प्रतिवादी केलां.