हरमल दर्यादेग रस्त्याची पासय काडची

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

उदय वायंगणकारः अतिक्रमणांनी रस्तो अशीर जाल्ल्याचो दावो

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

हरमलः हरमल दर्यादेगेर वचपी रस्त्या कुशीक एके वटेन बांदिल्ले पासयेक लागून रस्तो अशीर जाला. ताका लागून परतून परतून येरादारेची कोंयडी जाता. हे खातीर ही पासय काडून उडोवपाची मागणी ह्या वाठारांतल्या लोकांनी तशेंच आरटीआय कार्यकर्ते उदय वायंगणकार हांणी केल्या. ह्या वाठारांतल्या लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण, हालींसराक हो रस्तो खुबूच व्यस्त आसता. पर्यटन मोसमांत चलत वचपी लोकांक सोयीचें जावचें हे खातीर ही पासय बांदिल्ली. नियोजन नासतना लाखांनी रुपया खर्च करून केल्लीं उदरगतीचीं कामां हालींसराक वादाचो विशय थारल्यांत. रस्त्या कुशीक तात्पुरत्या आनी हंगामी दुकानकारांनी दुकानां घातल्यांत. पासयांचेर अतिक्रमण करून पासयांचो उद्देशूच ना केला. ह्या पासयांचो रस्त्या वयल्यान चलत वचप्यांक आतां कसलोच फायदो जायना. लोक रस्त्या वयल्यान चलतात जाल्यार दरेका दुकानां मुखार लोक गाडयो पार्क करून खरेदी करपाक वतात. हाका लागून ह्या रस्त्याचेर येरादारेची कोंयडी जाता. ही पासय काडून उडयली जाल्यार कोंयडीची समस्या सुटावी जातली, अशें वायंगणकार हांणी म्हणलां.

रस्त्यां कुशीचीं अतिक्रमणां काडचीं: वायंगणकार

पासयांचेर तशेंच रस्त्याचे कुशीक खूब जाणांनी मेजां, कदेलां तशेंच विक्रीचें साहित्य दवरलां. ताका लागून रस्त्याचो वापर येरादारी वांगडाच चलत वचपी लोक करपाक लागिल्ल्यान अपघातांची संख्या वाडल्या. पंचायती कडेन अतिक्रमणां काडपाचीं मानसिकताय ना. ताका लागून बिगर गोंयकार दुकानकारांचें सादलां. पासय मेकळी दवरपाचो आदेशा कडेन आडनदर कोणाच्या जिवाचेर चल्ल्या, हें सोदून काडपाची गरज आसा. पंचायत मंडळान हे विशींचो थाराव घेवचो आनी लोकांचे मागणेक न्याय दिवचो, अशें उदय वायंगणकार हांणी म्हणलां.