हतयांचो वापर करपी रिसॉर्टांआड गोंय खंडपिठान याचिका

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पणजी : फोंडें आनी कुळें वाठारांतल्या फार्म कम रिसॉर्टांत हतयाचो वेवसायीक उपेग जल्ला असो दावो करून पीपल्स फॉर अॅनिमल हे बिगर सरकारी संस्थेन मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठांत जनहीत याचिका केल्या.  खंडपिठान हे संबंदी प्रतिवादींक नोटीस धाडून करून फुडली सुनावणी 14 जूनाक दवोरल्या.
2020 वर्सा पीपल्स फॉर अॅनिमलान खंडपिठांत याचिका सादर केल्ली. खंडपिठान  2 नोव्हेंबर 2020 दिसा ज्येश्ठ संशोधक डॉ सुरेंद्र वर्मा हांचे अध्यक्षते खाला समिती स्थापन करून रिसॉर्टाची पळोवणी करून तिका अहवाल सादर करपाक सांगूं याचिका निकालांत काडल्ली. समितीन व्हॅटरनरी डॉक्टरांत घेवन 9 तें 12 डिसेंबर मजगतीं रिसॉर्टांतल्या हतयांची पळोवणी करून राना खात्याक अहवाल सादर केल्लो. हतयांक बरी सुविधा दिवची तशेंच ताचें भलायके संबंदी सुचोवण्यो केल्लो.
थळाव्या लोकां कडल्यान हतयाचे देखभालीची म्हायती मेळ्ळे उपरांत पीपल्स फॉर अॅनिमलान प्रधान वनपालाकडेन 19 जानेवारी 2022 दिसा कागाळ केल्ली. ते उपरांत संबंदीत रिसॉर्टची पळोवणी केल्या उपरांत हतयाचो वेवसायीक कारणा खातीर वापर जाता तशेंत तांकां सारकें दवोरनात हे सामकार आयिल्लें. हाची दखल घेवन ताणी नवी जनहीत याचिका सादर केली. याचिकेंत प्रधान वनपाल, गोंय रानांजीव मंडळाचो बांगडी सचीव. मुख्य सचीव हाचे सयत रिसॉर्ट धनयाक प्रतिवादी केलां. राना खात्याक रिसॉर्टाची पळोवणी करून फुडले सुनावणे वेळार अहवाल सादर करपाक  खंडपिठान सांगलां.