हणजूण्यां मसाज पार्लराक कुलप

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें: हणजूण्यां आलगा सेंटर फॉर आयुर्वेदीक अ‍ॅण्ड हेलींग ह्या बेकायदो मसाज पार्लराक जिल्होधिकार्‍याच्या आदेशा प्रमाण उपजिल्होधिकारी कचेरी आनी पुलिसांनी कुलप लायलें.

फाटल्या 9 जून दिसा हणजूण्यां पुलिासंनी ह्या पार्लराचेर धाड घाल्ली आनी फुडले कारवाये खातीर अहवाल जिल्होधिकाऱ्या कडेन धाडिल्लो. ते प्रमाण जिल्होधिकारी मामू हागे हांणी ह्या पार्लराक कुलप लावपाचो आदेश दिलो.

ते प्रमाण काल (मंगळारा) बार्देसचे जोड मामलेदार राजाराम परब हांचे हाजिरेंत पुलिसांनी वयल्या पार्लराक कुलप लायलें.

मजगतीं, हाचे पयलीं हणजूण्यां हाली बेजील ह्या बेकायदो पार्लराक जिल्होधिकाऱ्याच्या आदेशान कुलप लायिल्लें.