हणजुण्या जमीन हडप करपी चार जाणांचेर गुन्यांव नोंद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः बोगस दस्तावेज तयार करून बेकायदेशीर पद्दतीन जमीन हडप करून ती विकून उडोवपाच्या प्रकरणांची चवकशी करपा खातीर स्थापन केल्ल्या विशेश चवकशी पंगडान (एसआयटी) हणजूण- बार्देश हांगची जमीन हडप केल्ले खातीर ब्रांका दिनीज, पावलिना दिनीज, मारियानो गोन्साल्वीस आनी रॉयसन रॉड्रिग्ज ह्या चौगां आड गुन्यांव नोंद केला.
मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मुंबय रावपी जमनीच्या मूळ धनयान एसआयटी कडेन कागाळ केल्ली. ते प्रमाण ही अटकेची कारवाय केल्या. ह्या चार जाणांनी हणजूणच्या सर्वे नंबर 493-2 हातूंतली सुमार 950 चौखण मीटर जमनीचें सेलडीड तयार केलें आनी 6 ऑगस्ट 2021 दिसा बोगस वारसदार प्रमाणपत्र (सक्सेशन डीड) तयार करून बार्देशाच्या मामलेदारा कडल्यान म्यूटेशन करून घेतलें अशें कागाळेंत नमूद केलां.
ह्या प्रकरणांत आयपीसीच्या कलम 465, 466, 367, 471, 419 आनी 420 तशेंच आरडब्ल्यू 34 खाला गुन्यांव नोंद केला. एसआयटीचो मुखेली पुलीस अधिक्षक निधीन वाल्सन हांच्या मर्गदर्शना खला पुलीस निरीक्षक नितीन हळर्णकार तपास करता. मजगतीं, एसआयटीन अटक केल्ल्या अल्ताफ सीए हाणे केल्ल्या जमीन अर्जाची सुनावणी पुराय करून म्हापशेंच्या पयलो वर्ग न्यायालयान निकाल राखून दवोरला.