हणजुणे दर्यांत दोन कुडी मेळ्ळ्यो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
म्हापशेंः शापोरा जेटी आनी वझरांत- वागातोर हांका दर्यांत मंगळार दोन अनवळखी व्यक्तीच्यो कुडी मेळ्ळ्यात. उदकांत बुडून तांकां मरण आयिल्ल्याचो दुबाव पुलिसांनी उक्तायला. शापोरा जेटी कडेन 30 तें 35 वर्सा पिरायेच्या मनशाची कूड उफेता अशी खबर शापोरा दर्या देक पुलिसांक मेळ्ळी. हणजूण पुलिसांक खबर दितकूच तांणी कूड उदका भायर काडली आनी पोस्टमॉर्टेमा खातीर बांबोळी जीएमसीत धाडली. कुडीर निळ्या रंगाचें टीशर्ट आनी  हाफ पॅन्ट आसा. त्या सुवातेर पुलिसांक मोबायल मेळ्ळो.
मजगतीं, मंगळारा दनपारां वझरांत- वागातोर हांगा शिवा व्हॅली लागच्या फातरांत आशिल्ली कूड कुसल्ले स्थितींत मेळ्ळी. उजो पालोवपी दलाच्या जवानांचे मजतीन पुलिसांनी ती कूड भायर काडून जीएमसींत धाडली. दोनूय प्रकरणात हणजूण पुलीस तपास करतात.