हणखणेंच्या विद्यालयाक खो-खो खेळांत दोट्टी मुकूट

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

हणखणेंच्या सरकारी विद्यालयाच्या पंगडान उत्तर गोंय जिल्हो पांवड्या वयले खो-खो सर्तीच्या 17 वर्सां पिराये सकयल्या चल्यांच्या आनी चलयांच्या गटांत वस्तादपण जोडलें. ह्या जैताक लागून दोनूय पंगड राज्य पांवड्या वयले सर्तीक पात्र थारले.

खेळगड्यांक शारिरीक शिक्षण शिक्षक विश्राम सावंताचें मार्गदर्शन लाबलें. चलयांच्या पंगडांत गौरी नायक, हर्षदा नायक, स्वरांगी नायक, खुशी नायक, मिलन नायक, साची नायक, जानवी बद्रिके, मयुरी सावंत, नितिशा तळवणेंकार, शर्वरी नायक, अनिता वडार, साजदा खातून हांचो आस्पाव आशिल्लो.

चल्यांच्या पंगडांत आदित्य निरपाल, मुशाहिद अन्सारी, ओमकार ठाकूर, हर्ष गावडे, युगांक नायक, साहिल आयनोड, कार्तिक गांवस, प्रेम ककेरीकर, प्रज्योत हरिजन, नरेंद्र गडवाल, सज्जन सावंत, निकेश वरक, राहुल बंदीवडार, यश शेळके, विकास कुडारी हांचो आस्पाव आशिल्लो.

मजगतीं, 14 वर्सां पिराये सकयल्या चल्यांच्या पंगडान जिल्हो पांवड्या वयले खो-खो सर्तींत हणखणें सरकारी विद्यालयाक दुसरी सुवात फावो जाली. आतां हो पंगड राज्य पांवड्याचेर तिसरे सुवाते खातीर खेळटलो.

विद्यालयाचे मुख्याध्यापक नरेंद्र नायक, शालेय वेवस्थापन समितीचे अध्यक्ष अश्विनी घाटवळ हांणी खेळगड्यांक परबीं भेटयली.