हडफडें अपघात: दुबाविता आड आरोपपत्र दाखल

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें, प्रतिनिधी: हडफड्यां जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांतले दुबावीत आंतोन बिचकोव (रशियन नागरीक), गाडयेचो धनी सुजय ताम्हणकार (ओशेल, शिवोले) हांचे आड हणजूण पुलिसांनी म्हापशें न्यायालयांत आरोपपत्र दाखल केलां. ह्या अपघातांत तिगां पर्यटकांक मरण आयिल्लें.
मायणा भाटी, हडफडेंच्या रशियन क्लबा फुडल्यार फाटल्या २ डिसेंबर २०२३ दिसा फांतोडेर सुमार ३.३० वरांचेर अपघात जाल्लो. दुबावीत ड्रायव्हर आंतोन बिचकोव हाणें निश्काळजी आनी बेकायदेशीरपणान गाडी चलोवन रस्त्या कुशीक आशिल्ले गाडयेक नेटान धपको दिल्लो. ह्या अपघातात महेश शर्मा (४८, रा. नाशीक, महाराष्ट्र), दिलीपकुमार बांग (४६, रा. हैदराबाद, तेलंगण) आनी मनोजकुमार सोनी (४६ रा. हैदराबाद, तेलंगण) ह्या तिगांक मरण आयिल्लें. जाल्यार दुबावीत आंतोन बिचकोव्ह (२७, रा. शिवोले) हो रशियन पर्यटकूय गंभीर जखमी जाल्लो. मरण आयिल्ल्यांचो इश्ट सुरेश शर्मा (४८, हैदराबाद) आनी ड्रायव्हर रामकुमार हल्लाले (४३, रा. हैदराबाद) हे दोगूय वाटावल्ले.
हैदराबाद आनी नाशिकचे चार इश्ट गोंयांत १ डिसेंबराक भोंवपाक आयिल्ले. तांणी वांगडा ड्रायव्हर हाडिल्लो. हे पांचूय जाण रातचे हडफडेंच्या रशियन क्लबांत गेल्ले. तांणी टीएस ०६ ईझेड १८६१ ही गाडी क्लबाच्या मुखार पार्क केल्ली. कांय वेळान ड्रायव्हर भायर आयलो आनी गाडयेंत बसलो. जाल्यार चवगूय पर्यटक क्लबांतल्यान फांतोडेर ३.३० वरांचेर भायर आयले. एकलो फुडल्या सिटाचेर बसलो जाल्यार तिग जाण फाटल्यान बसपाक दार उघडटाले तेन्नाच जीए ०३ झेड ८००१ ह्या क्रमांकाचे गाडयेन वेगान येवन पर्यटकांचे गाडयेक धपको दिलो. हातूंत वयले तिगूय पर्यटक गंभीर जखमी जावन उपरांत तांकां मरण आयलें. उपरांत दुबावीत रशियन पर्यटकाची गाडी सुमार ५० मिटर अंतराचेर वचून एका व्हाळांत उमथली. हातूंत पर्यटक गंभीर जखमी जाल्लो.
हे विशीं हणजूण पुलिसांनी दुबावीत आंतोन बिचकोव आनी कार धनी सुजय ताम्हणकार हांचे आड ‘सदोष मनुष्यवधा’चो गुन्यांव दाखल केल्लो. आंतोन हाका अटकूय केल्ली.
सध्या दुबावीत आंतोन हो न्यायालयीन बंदखणींत आसा. पुलीस उपनिरीक्षक साहील वारंग हांणी दोनूय दुबावितां आड १६ साक्षिदारांच्या साक्षी प्रमाण १८६ पानांचें आरोपपत्र न्यायालयांत दाखल केलां.