हजारांनी तरणाट्यांक मेळटलें कुशळटाय प्रशिक्षण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्रीः अभ्यासक्रमा खातीर कंपनीं कडेन सामंजस्य कबलाती

पणजी : पदवीधरां सयत अशिक्षीत तरणाट्यांक आयटी तशेंच हेर उद्देगां मदीं नोकरी मेळपा खातीर राज्यांत आतां हजारांनी तरणाट्यांक कुशटायेचें प्रशिक्षण मेळटलें. कोडींग, संगीत, रायटींग स्कील हे विशींचे अभ्यासक्रम सुरू करपा खातीर सरकारान नामनेच्या कंपनीं कडेन बिरेस्तारा खाशेले कार्यावळीं सामंजस्य कबलाती केल्यात.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हाजिरेंत कबलातीची कार्यावळ जाली. मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार करण बजाज, शिक्षण सचीव मिनिनो डिसोझा, उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक प्रसाद लोलयेंकार आनी कंपनींचे अधिकारी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले.

नामनेचे शिक्षणीक हब जावपाचे दिकेन गोंयची वाटचाल सुरू आसा. गोंयांत फॉरेन्सीक विज्ञान विद्यापीठ, संवसारीक कायदो विद्यापीठ स्थापन जालां. हे भायर आतां कोडींग, संगीत, अभिनय, चित्रपट निर्मिती, स्पोकन इंग्लिश तशेंच आयटीचे कुशळटाय अभ्यासक्रम सुरू जातलें. गांवगिऱ्या वाठारांनी बरे गायक, चित्रकार आसात. हे ह्या अभ्यासक्रमा खातीर पात्र थारतले. कोडींग अभ्यासक्रम कोंकणींतल्यान सुरू जातलो. दर वर्सा एक हजार विद्यार्थ्यांक अभ्यासक्रमा खाला प्रशिक्षण मेळटलें. अभ्यासक्रम पुराय केले उपरांत नोकरेच्यो बऱ्यो संदी विद्यार्थ्यांक उपलब्ध जातल्यो. राज्यांतलो एकूय पदवीधर तशेंच अर्दशिक्षीत तरणाटो बेकार उरपाक जायना, हो अभ्यासक्रमा फाटलो हेत आसा. बऱ्याच जाणांक विवीध कारणांक लागून शिक्षण पुराय करपाक मेळना. ह्या सगल्यांक कुशळटाय अभ्यासक्रमाच्या आदारान नोकरी मेळपाची संद आसा, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.

एलडीसी नोकरेची वाट पळोवची न्हय

बेकार पदवीधर एलडीसी पदाचे जायरातीची वाट पळयतात. एलडीसीचें पद मेळ्ळें ना जाल्यार ताचें सकयल्या पदाचेर नोकरी करपाची तांची तयारी आसता. ही मानसिकताय बदलपाची गरज आसा. सरकारी नोकरेची वाट पळय नासतना कुशळटाय अभ्यासक्रमाची कास धरपाचें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां.

उद्देग सुरू करपाक कंपनीं कडेन उलोवणी

गोंयांत आयटी उद्देग सुरू जावचे हे खातीर विवीध आयटी कंपनीं कडेन उलोवणी सुरू आसा. राज्यांत आयटी कंपनींनी गुंतवणूक करची, अशें यत्न सुरू जाल्यात. कंपनीं सयत स्टार्टअपांच्या आदारान आयटी हॅबिटॅट करपाची तयारी आसा. सगल्या पदवीधरांक नोकरेच्यो चडांत चड संदी उपलब्ध जावच्यो, ह्या उद्देशान विवीध उपक्रम सुरू आसात.