स. संजय गांवकाराच्या कुटुंबाक 7 लाखांची मजत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वाळपय: सुमार पंदरा दिसा पयलीं वाळपय वीज खात्यांत काम करपी संजय गांवकार हाका कणकिरें हांगा शॉक लागून दुखेस्त मरण आयिल्लें. ह्या वेळार ताच्या कुटुंबान सरकारान हे विशीं गंभीर दखल घेवन ताका न्याय दिवपाची मागणी केल्ली. हे मागणेची दखल घेवन वीज खात्या वतीन सात लाख रुपयांचो निधी ताच्या खात्यार जमा केला. उरिल्ली अर्थीक मजत आनी हेर स्वरुपाच्यो सुविधा उपलब्ध करपाचे नदरेंतल्यान कागदोपत्री सोपस्कार सुरू आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या.
गुळेली पंचायत वाठारांतल्या कणकिरें हांगा संजय गांवकाराक शॉक लागून मरण आयिल्लें. झाडांचे खांदे तोडपाचें काम करतना अचकीत ताका शॉक लागून जाग्यारूच मरण आयिल्लें. ह्या वेळार ताका आयिल्ल्या मरणा विशीं चवकशी करची अशी मागणी कुटुंबान केल्ली. तेच प्रमाण ताच्या मरणा उपरांत ताच्या कुटुंबाचो सांबाळ करपाचे नदरेंतल्यान गोंय सरकारान हे विशीं गंभीरतारयेन विचार करचो अशी मागणी कुटुंब आनी नागरिकांनी केल्ली. मजगतीं, ताच्या मरणा उपरांत वीज खात्या वतीन दितात ती तत्काळ मजत तांकां फावो जाल्या.
हे विशीं वाळपय विभागीय सहाय्यक अभियंतो दीपक गांवस हांणी दिल्ले अदीक म्हायती प्रमाण संजय गांवकार हाच्या खात्यार 7 लाख रुपयांचो निधी जमा जाला. तेच प्रमाण कर्मचार्‍यांनी सहानुभुतीपूर्वक ह्या कुटुंबाक मजत करपाचें निश्‍चीत केलां. खात्या अंतर्गत तांकां मेळपी निधी ह्या संदर्भांतलीं कागदपत्रां सोपस्कार सुरू आसा. ते पुराय जाले उपरांत रोखडीच हेर प्रकारचो लाव कुटुंबाक मेळटलो अशें तांणी सांगलें.
वीज मंत्री सुदिन ढवळीकार, मंत्री विश्‍वजीत राणे हांणी हातूंत गंभीरतारयेन लक्ष घालून ह्या कुटुंबाचेर कसलेच तरेचो अन्याय जावचो ना हाची खाशेली दखल घेवन तत्काळ मजत मंजूर करपाचे नदरेंतल्यान यत्न केल्ल्याचें गांवस हांणी सांगलें. तेचप्रमाण खात्याचे मुखेल अभियंतो स्टीफन, कार्यकारी अभियंतो सामंत हांणी विशेश सहकार्य केल्ल्यान ही मजत तत्काळ उपलब्ध जाल्ल्याचें गांवस हांणी सांगलें.
ह्या कुटुंबाक न्याय मेळोवन दिवपाचे नदरेंतल्यान थळाव्यो आमदार दिव्या राणे ह्यो यत्न करीत आसात. ह्या संदर्भांतल्या कागदपत्रांचें सोपस्कार सुरू आसात, आनी ते पुराय जाले उपरांत रोखडोच ह्या कुटुंबाक न्याय मेळचो हे खातीर खात्या वतीन विशेश यत्न सुरू आशिल्ल्याचें गांवस हांणी सांगलें.