स्मार्ट सिटीच्या कामां विशीं कृती अहवाल 12 एप्रीलाक सादर करतले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी, बातमीदार ः स्मार्ट सिटीच्या कामां विशीं सविस्तर कृती अहवाल फुडल्या सप्तकांत म्हळ्यार 12 एप्रीलाक सादर करतले अशें उतर सरकारा वतीन अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी आयज गोंयांतल्या मुंबय उच्च न्यायालयाक दिलें. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी आतां 16 एप्रीलाक जातली.
स्मार्ट सिटीच्या कामां संबंदी पणजेच्या नागरिकांनी उच्च न्यायालयांत दोन वेगवेगळ्यो याचिका दाखल केल्यात. तशेंच काल (ता. 2) उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशांनी स्वता पणजे येवन कामांची पळोवणी केली. ते उपरांत आयज दोनूय याचिकेचेर सुनावणी जाली. ह्या वेळार दोनूय याचिकादारां वतीन कांय सुचोवण्यो केल्ल्यो. धुल्ल प्रदुशण जावचें न्हय हे खातीर प्रदुशण नियंत्रण मंडळान निरिक्षण केंद्रां स्थापन करप, थारायिल्ल्या वेळा भितर काम पुराय करप, काम चालू आसतना येरादारी सुरळीत दवरप आनी नागरिकांक सुरक्षीतताय दिवची अशें याचिकादारांनी सांगलें.
पणजी शारांतल्या सगळ्या म्हत्वाच्या सुवातींनी ‘रियल टायम एअर ॲम्बियंट क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन्स’ स्थापन करप आनी डेटा एकठांय करप. अशी मागणी फाटले फावट केल्ली. ते प्रमाण प्रदुशण नियंत्रण मंडळान म्हायती एकठांय करपाचें काम सुरू केलां अशी म्हायती उच्च न्यायालयाक दिल्या. हे संबंदी तांणी अहवाल सादर केला.
मजगतीं, पणजेचे सगले रस्ते 31 मे मेरेन येरादारी खातीर उक्ते करतले. स्मार्ट सिटीचीं कामां थारायिल्ल्या काळांत पुराय जातलीं. ते मेरेन येरादारीची कोंयडी जावची न्हय आनी धुल्ल प्रदुशण जावचें न्हय हे खातीर उपाय करतले. हाचो सविस्तर कृती अहवाल फुडल्या सप्तकांत न्यायालयांत सादर करतले अशें सरकारा वतीन एजी पांगम हांणी उच्च न्यायालयांक सांगलें. आतां ह्या दोनूय प्रकरणांची फुडली सुनावणी 16 एप्रीलाक जातली.