स्मार्ट सिटीचीं ९० टक्के कामां पुराय, मात १८ जून रस्त्याचीं कामां जावंक ना: बाबुश मोन्सेरात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी, प्रतिनिधी : स्मार्ट सिटीची कामां ९० टक्के पुराय जाल्यांत. अशें जरी आसलें तरी १८ जून रस्त्यावेलीं कामां जावंक ना. ताका लागून ह्या रस्त्याचेर पावसांत उदक भरून उरपाची शक्यताय आसा. पणजेच्या हेर वाठारांनी उदक सांठून उरतलें काय ना हें हांव सांगपाक शकना, अशें येणावळ मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी स्पष्ट केलें. बिरेस्तारा तांणी स्मार्ट सिटीच्या कामांची पळोवणी केली तेन्ना ते उलयताले. ह्या वेळार तांचे वांगडा स्मार्ट सीटी सीईओ संजित रॉड्रिग्ज आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले.
स्मार्ट सिटी खाला कुंडयकर नगर हांगाच्यान वचपी स्टॉर्म ड्रेन घालपाचें काम उरलां. हें पणजेच्या मुखेल पायपां मदलें एक. आदीं ह्या कामाची निविदा काडूंक नाशिल्ल्यान हें काम उरलां. ताका लागून अंदूं पावसांत १८ जून रस्त्यार उदक सांठून उरपाक शकता. ह्या कामा खातीर पावसा उपरांत निविदा काडटले अशें मोन्सेरात हांणी सांगलें.
पणजे मॅनहोल बांदपाचें काम फुडल्या चार ते पांच दिसांनी पुराय जातलें. फुटपाथ बांदपाचें काम पावसांत हातांत घेतले. उरिल्लीं म्हत्वाचीं कामां पुराय जाल्यांत. कामाचो दर्जोय बरो आसा. निविदेच्या अटी प्रमाण पावसांत जर कांय कामांचो दर्जो इबाडलो जाल्यार कंत्रादारा कडल्यान तें काम परत करून घेतले, अशें तांणी फुडें म्हणलें.

बस स्टॅण्डार बदल जाय
स्मार्ट सिटी खाला पणजी बांदिल्लो बस स्टॅण्ड जनावरांच्या गोठ्या सारको दिसता. ताचो मॉडेल बदलपाची गरज आसा. हे विशीं आमी मुख्यमंत्र्यांक पत्र बरयलां. ताची फाटपुरवण करतले, अशेंय तांणी म्हणलें.