स्पीड गव्हर्नरः वाहनांत यंत्रणा बसयनासतना दिलें प्रमाणपत्र

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-जायत्या वाहन धनयां कडल्यान कागाळी येवपाक सुरवात

पणजी: वाहनांत ‘स्पीड गव्हर्नर’ बसोवपाक सरकारान तीन खाजगी एजन्सींची नेमणूक केल्ली. पूण वाहन धनया कडल्यान दरेकी 4,500 ते 6,500 मेेरेनची रक्कम घेवनूय ह्या एजन्सींनी वाहनांनी ‘स्पीड गव्हर्नर’ बसोवंक नात. पूण धनयांक ‘स्पीड गव्हर्नर’ बसयिल्ल्याचे प्रमाणपत्र दिलें आनी त्याच प्रमाणपत्रांच्या आदारार येरादारी खात्यान वाहनांक फिटनेस प्रमाणपत्र दिल्ल्याची जायतीं प्रकरणां सध्या उक्ताडार आयल्यात.

राज्यांतल्या वाडट्या अपघातांच्या फाटभुंयेर, रेंट अ कॅब तशेंच म्हाल व्हरपी वाहनांक ‘स्पीड गव्हर्नर’ ची सक्ती करतले अशें येरादारी मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी दोन दिसां पयलीं जाहीर केल्ले. पूण ‘स्पीड गव्हर्नर’ बसोवपाक नेमिल्ल्यो तीन एजन्सी आनी येरादारी खात्यान घोळ करून हातूंत घोटाळो केल्ल्याचो दावो सध्या कांय वाहन धनयां कडल्यान जाता.

‘स्पीड गव्हर्नर’ बसोवपाक येरादारी खात्यान कांय वर्सां पयलीं ‘जेमिनी’, ‘रोजमार्टा’ आनी ‘सेक्युरिनेस’ अशा तीन एजन्सींची नेमणूक केल्ली. रेंट अ कॅब, पर्यटक, काळ्यो – हळडुव्यो टॅक्सी तशेंच हेर म्हाल व्हरपी वाहनांक ‘स्पीड गव्हर्नर’ बसोवपाचे निर्देश दिल्ले. ते प्रमाण ह्या एजन्सींनी ‘स्पीड गव्हर्नर’ खातीर कांय जाणां कडल्यान 4,500 जाल्यार कांय जाणां कडल्यान 6500 रुपया वसूल केले. पूण तांच्या वाहनांत ‘स्पीड गव्हर्नर’ बसयनासतनाच तांकां प्रमाणपत्र दिलें. ह्याच प्रमाणपत्रांच्या आदारान येरादारी खात्यान त्या वाहनांक फिटनेस प्रमाणपत्र दिलें. आतां सरकारान ‘स्पीड गव्हर्नर’ ची सक्ती केल्ल्यान वाहन धनयांक ते खातीर परतून एकदा पयशे फारीक करचे पडटले. ताका लागून वाहन धनयांनी ह्या तिनूय एजन्सींच्या कार्यालयांत वचून जाप विचारपाक सुरवात केल्या.

‘स्पीड गव्हर्नर’ आशिल्लीं वाहनां पडटात बंद

-‘स्पीड गव्हर्नर’ बसयिल्ल्या वाहनांचो वेग 80 च्या मुखार वचना. ते परस उण्या वेगानूच वाहन धांवता. पूण आतां ‘स्पीड गव्हर्नर’ बसयिल्ली कांय वाहनां 80 च्या वेगा मेरेन धांवले उपरांत बंद पडटात, अशी म्हायती कांय वाहन धनयांनी दिली.

-मोटार वाहन कायद्या प्रमाण येरादारी खात्या कडल्यान वाहनांतल्या ‘स्पीड गव्हर्नर’ची तपासणी जायना. कायद्या प्रमाण फिटनेस प्रमाणपत्रा खातीर वाहन येरादारी खात्या कडेन गेले उपरांत वाहन रॅम्पाचेर दवरून, वाहनाचे टायर मेकळे सोडून वेग तपासप गरजेचें. पूण गोंयांत ह्या नेमांची अंमलबजावणी जायना, अशें कांय जाणांचे म्हणणें आसा.