स्थलांतरितांक नायक आडनांव लावपाक बंदी करून गोंयांतल्या भोवजनांक न्याय म्हापशें नगराध्यक्ष शुभांगी वायंगणकाराक समादान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वास्कोः गोंय सरकारान नायक आडनांव स्थलांतरितांक ह्याच्या फुडें लावपाक मेळचें ना असो आदेश जारी करून एके तरेन गोंयांतल्या भोवजन समाजाक न्याय दिल्ले खातीर म्हापशेंची नगराध्यक्ष शुभांगी वायंगणकार आनी भंडारी समाजाच्या बायल विभागीची अध्यक्ष शुभांगी वायंगणकारान समादान उक्तायलां. ज्या स्थलांतरितांनी नायक आडनांवां लायल्यांत ती रद्द करपाची मागणी तिणे केल्या.
भंडारी समाजाच्या मुरगांव तालुको बायल विभागा वतीन सड हांगा मुरगांव पालिका मंडळाची आदली उपनगराध्यक्ष शांती मांद्रेकार हिच्या घरा रानां महोत्सव मनयलो. त्या वेळा वायंगणकार उलयताली. तिच्या वांगडा मुरगांव तालुको भंडारी समाजाचो अध्यक्ष संतोष केरकार, बायल विभाग अध्यक्ष नीलम नायक, सल्लागार नितीन चोपडेकार, शैलेंद्र गोवेकार, दीक्षा तळवणेकार, अंकिता सातार्डेकार आशिल्ली.
गोंयांत वेगवेगळे कडेन रापवी स्थलांतरितांनी नायक आडनांव वापरून गोंय सरकाराच्या येवजण्यांचो लाब घेवपाचे यत्न चलयल्यात. हे विशीं भंडारी समाजान जायते फावट नायक आडनांवाचो उपेग स्थलांतरीत करतात अश्यो कागाळी सरकारा कडेन केल्ल्यो. निमाणे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, कायदो मंत्री नीलेश काब्राल हांणी एक आदेश जारी करून भंडारी समाजा वांगडा भोवजन समाजाक न्याय दिला अशें वायंगणकारान सांगलें.
राना महोत्सव कार्यावळींत फळ आनी वखदी रोप्यांचें वांटप केलें. शांती मांद्रेकारान येवकार दिलो, अंकिता सातार्डेकारान सूत्रसंचालन केलें आनी दीक्षा तळवणेकारान उपकार मानले.