स्टिफनाची हॅट्ट्रीक, रोझमनक्रझ फुडले फेरययेंत दाखल

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः रोझमन क्रुझ नागोवान गोंय टायगर कप आंतरग्राम फुटबॉल सर्तींत आयतारा जाल्ले मॅचींत कुंक्ळ्ळी युनियनाक 6-2 अशें हारयलें. युनायटेड स्पोर्ट्स अकादमी आयोजीत हे सर्तींतली ही मॅच नावेली रोझरी मैदानार जाली.
रोझमन क्रुझान 14व्या मिनटकाक स्टिफना वरलीं गोल खातें उगडलें. 41व्या मिनटाक डेस्मंडान ती 2-0 अशी केली. कुंकळ्ळी युनियनाचो खेळ बाबत जालो. खेळाच्या दुसऱ्या सत्रांत स्टिफनान आपली हॅट्ट्रीक पुराय केली. जेसलॉय आनी सावियो हांणी दरेकी एक गोल करून पंगडाक व्हडलें जैत मेळोवन दिलें. कुंकळ्ळीचे  दोनूय गोल खेळ सोपतां सोपतां ट्रिजॉय हाणे केलें.
दुसरे एक मॅचींत साळगांव युनायटेडान सेंट म्रथ्यूज एससीक टायब्रेकरांत 7-6 अशें हारयलें. सदचा खेळांत दोनूय पंगडांनी 2-2 गोल केल्ले. सेंट मॅथ्यूज खातीर ऑलवीन कार्दोज आनी सोमनाथ पाटील आनी साळगांव खातीर निखील नायक आन पावलो जुंवाव हांणी गोल केले. साळगांवांक जैत मेळोवन दिवपी गोलकी आगुस्तीन डिमेलोक मॅच ऑफ मॅच पुरस्कार फावो जालो.