स्टार बॅट्समन ख्रिस गेलान सांगलें आयपीएलांत ना खेळपाचें कारण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
मुंबयः अंदूच्या आयपीएल सिझनांत वेस्ट इंडिजाचो स्टार बॅट्समन ख्रिस गेले खेळटना दिसता. आयपीएलांत म्हाका जे तरेची वागणूक मेळ्ळी ताका लागून म्हजी खूब निर्शेणी जाली अशें सांगून आयपीएल 2022 पसून आपूण वेगळो कित्याक जालों ताचें कारण तांणे सांगलें. यूकेतल्या मिररा कडेन उलयतना जाय तसो सन्मान मेळना देखून अंदूच्या आयपीएलाच्या ड्राफ्टांतल्यान हावें म्हजें नांव घातलें ना. क्रिकेट उपरांतची जीण आसा. तातूंत जुळोवन घेवपाची हांव यत्न करतां अशें तांणे सांगलें.
हाच्या फुडें आयपीएलांत खेळटलो काय ना, अशें विचारलें तेन्ना आपूण फुडल्या वर्सा आयपीएलांत खेळटलों. तांका म्हजी गरज आसा अशें ताणे स्पश्ट केलें. हांव आयपीएलांत कोलकाता, आरसीबी आनी पंजाब ह्या तीन पंगडाचें प्रतिनिधीत्व केलां. म्हाका आरसीबी आनी पंजाब हातूंतल्या एका पंगडाक वस्तादपण मेळोवन दिवपाक आवडटले. म्हजो आरसीबी वांगडचो काळ खूब बरो आशिल्लो. त्या पंगडांत आसतना हांव सगल्यांत चड येसस्वी जाल्लो आनी म्हजें पंजाबा कडेन नातें बरें आशिल्लें. म्हाका आव्हान स्विकारपाक आवडता. फुडें कितें जाता तें पळोवचें पडटलें अशें तांणे सांगलें.