सौर उर्जा तयार करप काळाची गरज

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

निलेश काब्रालः कोळशाच्या उणावाक लागून वीज दरांत वाड

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

वास्कोः सौर उर्जा तयार करप ही काळाची गरज. ताका लागून दरेकल्यान ती उत्पादीत करची, तिचो सांठो करचो आनी गरजे प्रमाण वापरची, असो उलो भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हाणें मारलो. तो वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंतले एके कार्यावळींत उलयतालो.

वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंतल्या सिंटेगॉन कंपनीन आपल्या वाठारांत सौर उर्जेचे निर्मिती खातीर 311 कोडब्ल्यूपी सौर पॅनल लायल्यात. ताच्या उक्तावण सुवाळ्यांत काब्राल मुखेल सोयरो म्हण उलयतालो. ह्या वेळार ताच्या वांगडा माचयेर कंपनीचो वेवस्थापकी संचालक निलेश वेदक, गोंय राज्य उद्देगीक संघटणेचो अध्यक्ष दामोदर कोचकार हाजीर आशिल्लो.

वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंतले एके कंपनीन काळाची गरज वळखून सौर पॅनेल लायिल्ले खातीर काब्रालान कवतूक केलें. हेर कंपन्यांनी वीज समस्या पयस करचे खातीर सौर पॅनल लावपाक फुडें सरचे. चडांत चड लोकांनी आपल्या घराचेर सौर पॅनल लावचे हे खातीर आपूण वीज मंत्री आसतना सौर पॅनल किंमतींत 50 टक्के सूट दिल्ली. ती अजून चालू आसा. मात लोक ताका फावोसो प्रतिसाद दिनात, अशें काब्रालान सांगलें.

देशांतले वीज निर्मिती खातीर कोळशाचेर निंबून रावचें पडटा. कोळशाचो उणाव जाल्ल्यान वीज दरांत वाड जाता. ताका लागून सौर पॅनेल लावन उर्जा निर्माण करचे खातीर दरेकल्यान फुडें सरपाची गरज आसा, अशें काब्रालान सांगलें.