सोरो पियेवप्यां मदीं गोंय देशांत पांचवें सुवातेर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

20.99 टक्के लोक पियेतात सोरो, अरूणाचल पयलें, गुजरात निमाणें

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : पर्यटनाचो सर्ग आशिल्लें गोंय सोऱ्या विशीं संवसारांत फामाद आसा. जाल्यार राज्यांचे तुळेंत गोंयांत सोऱ्याचें मोल उणें आशिल्ल्यान सोरो पियेवपी सातत्यान गोंयाक भेट दितात. सगल्यांत चड सोरो पियेवपी राज्यांचे वेळेरेंत देशांत गोंय 5वे सुवातेर आशिल्ल्याचे ‘ट्रेड ब्रेन्स’ हे एजन्सीन केल्ल्या संशोधनांतल्यान मुखार आयला.
बंगळुरूंतल्या ‘ट्रेड ब्रेन्स’ ही स्टार्ट अप एजन्सी देशभरांतल्या गुंतवणूकदारांक गुंतवणुकी खातीरचो गरजेचो डेटा दिवपाक विवीध क्षेत्रांचे संशोधन करून आपल्या पोर्टला वरवीं ताचे विश्लेशण करीत आसता. तेच फाटभुंयेर हे एजन्सीन खंयच्या राज्यांत कितलो लोक सोरो पियेतात हाचे संशोधन करून ते विशींची आंकडेवारी जाहीर केल्या. तातूंत अरूणाचल प्रदेश पयले, जाल्यार गोंय 5वे सुवातेर अाशिल्ल्याचे उक्तें जाला.
भारतांत सगल्यांत उणें सोरो पियेवपी गुजरातांत 3.24 टक्के आशिल्ले. ते उपरांत हे वळेरेंत जम्मू-काश्मीर 4.61 टक्के, राजस्थान 5.62 टक्के, महाराष्ट्र 7.26 टक्के, उत्तर प्रदेश 7.38 टक्के, बिहार 7,62, हरयाणा 8.5 टक्के आनी कर्नाटक 8.56 टक्के ह्या राज्यांचो क्रमांक लागता.