सोमारा मेरेन पंचायतींचेर प्रशासक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मॉवीन गुदिन्होः 186 पंचायतींची मुजत सोंपता 19 जूनाक


पणजी : राज्यांतल्या 186 पंचायतींचेर सोमारा मेरेन प्रशासकांची नेमणूक जातली. प्रशासक नेमणुकेची प्रक्रिया सुरू जाल्या, अशें पंचायत मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी सांगलें. राज्यांतल्या 186 पंचायतींची मुजत 19 जूनाक सोंपता. मुजत सोंपचे पयलीं प्रशासकांची नेमणूक करतले, अशें तांणी सांगले.
पंचायत वेंचणुकेची कार्यावळ राज्य वेंचणूक आयोगान अजून जाहीर करूंक ना. हाका लागून पंचायत वेंचणूक मुजती पयलीं जावप आतां अशक्य आसा. हाका लागून वेंचणुके मेरेन पंचायतींचेर प्रशासकाचो ताबो आसतलो. पंचायतींचेर सरपंचांची प्रशासक म्हूण नेमणूक जावची, अशें आमदार तशेंच मंत्र्यांचे यत्न
आसात. प्रशासक म्हूण कोणाची नेमणूक जावची, हे विशीं अजून एकमत जावंक नाशिल्ल्यान प्रशासक नेमणुकेचो निर्णय लांबणेर पडला.
पंचायत वेंचणूक लांबणेर घालपाक न्यायालया कडल्यान मान्यतायेची गरज आसा, अशेें सांगून राज्य वेंचणूक आयोगान फायल सरकाराक धाडिल्ली. न्यायालयाच्या मान्यतायेची गरज आसा काय? हाचेर सरकारान अॅडव्होकेट जनरलाचो सल्लो घेतलो. वेंचणूक फुडें धुकलपा खातीर न्यायालयाच्या मान्यतायेची गरज ना. प्रशासकांची नेमणूक करून 6 म्हयन्यां भितर वेंचणूक घेवपाक हरकत ना, असो सल्लो अॅडव्होकेट जनरलान दिला. हाका लागून वेंचणुकेची तारीख जाहीर करपाची ताकतीक ना.
राज्य वेंचणूक आयोगान मागासवर्गीयांचें आरक्षण निश्चीत करूंक ना. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण ‘ट्रिपल टेस्टीची’ अट पुराय करची पडटली.