सोकपीठ मोडल्ल्यान शौचालय बंद शेट्येवाड्या वयल्या लोकांचें हाल 

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशेंः शेट्येवाडा- म्हापशें हांगच्या सुलभ शौचालयाचो सोकपीठ मोडिल्ल्यान तें सध्या बंद आसा. ताका लागून ह्या वाड्यार रावपी सुमार 300 लोकांक सैमीक विधी खातीर बरेच त्रास काडचे पडटात. सोकपीठ सारकें करपा कडेन म्हापशें पालिका मंडळ सध्या लक्ष दिना.
फाटल्या शेनवारा सांजे एकटो ह्या सोकपिठांत पडलो. कांय तरणाट्यांनी ताका भायर काडलो. सोकपीठ मोडिल्ल्यान लागसरच्या वाठारांत घाणयारो वास पातळटा. शौचालय पालिकेन सध्या बंद केलां. सुलभ इंटरनॅशनल हे संस्थेक पालिकेन हें शौचालय चलोवपाक दिलां. ताची देखभाल करपाचेंय काम तांचे कडेन आसा.
शेट्येवाड्यार सुमार 70 घरांत संडास नाशिल्ल्यान तांचे खातीर पालिकेन हें शौचालय बांदल्लें लोकां कडल्यान शुल्क घेवन तें ताकां वापरपाक मेळटा. सुमार 300 लोक ताचो उपेग करतात. तें बंद आशिल्ल्यान तांकां उक्ते सुवातेर सैमीक विधी करचे पडटात. थळावो नगरसेवक तारक आरोलकार हांणी नगराध्यक्ष शुभांगी वायंगणकार आनी मुख्याधिकारी सीताराम सावळ हांकां सोकपीठ बेगोबेग सारकें करपाची विनवणी केल्या.