सोंपयात हो वाद एकदाचो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भाजपान पक्षांतल्यान काडून उडयिल्ली वादग्रस्त म्हणयारी नुपूर शर्मा हिणें इस्लामाचे प्रेशित मुहंमद पैगंबर हांच्या विरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्ल्यान सुरू जाल्लो वाद अजून बंद जावपाचें नांव ना. शुक्रारा नमाजा उपरांत उत्तर भारतांतल्या भोवतेक शारांनी नुपूराक अटक करची म्हूण मुस्लिमांनी निदर्शनां केलीं. तातूंतलीं भोवतेक हिंसक जालीं. गुंडे मारप, उजो घालप अशे प्रकार जाले. उपरांत पुलिसूय आक्रमक जाले. निदर्शनां करप्यां मदल्या एक- दोगांचीं घरां मोडल्यांत. उत्तर प्रदेश सरकार म्हणटा, तीं बेकायदेशीर, विरोधकांचो आरोप हो सूड. सोशल मिडियाचेर व्हिडियो व्हायरल जाल्यात. पुलीस आंदोलकांक दांड्यांनी येतिश्ट बडयतना दिसतात, तर दुसऱ्या व्हिडियोंनी आंदोलक पुलिसांचेर गुंडे मारतना, गाडयो फोडटना दिसतात. आरोप- प्रत्यारोप करपी कमेंटांचो पावस पडत आसा. कुवेटान नुपूर शर्माच्या वक्तव्याच्या विरोधांत निदर्शनां केल्यांत त्या विदेशी नागरिकांक तांच्या तांच्या देशांत परत धाडपाचो निर्णय घेतला, अशी खबर आयल्या. थोडे म्हणटात, ती फेकन्यूज. पयर अल कायदान भारतांतल्या वेंचिक शारांचेर आकांतवादी हल्लो करपाची शिकटावणी दिल्या. तेवटेन आखाती देशांतल्या कांय माॅलांनी भारतीय म्हालाचेर बंदी घाल्या. काल ड्रॅगन फोर्स मलेशिया ह्या हॅकर्स ग्रुपान भारतांतल्या सरकारी वेबसायटींचेर हल्ले केले. खबरां संस्थांच्या मतान, 70 भारतीय सायटींचेर हे सायबर हल्ले जाल्यात. तातूंत एकल्या महाराष्ट्रांतल्योच 50 सायटी आसात. नुपूर फाजील आत्मविस्वासाच्या नेटार उलोवन गेली, पूण हजारांनी लोकांक ताचो मनस्ताप जाला. हो वाद बेगीन सोंपचो हे खातीर आतां सरकारान नेटान यत्न करपाची गरज आसा. कारण पाप करपी कुशीकूच उरतात आनी भलत्यांकूच ताची ख्यास्त भोगची पडटात.
शुक्राराच्यान नुपूर शर्माच्या विरोधांत निदर्शनां जातात. आतां तिचें समर्थन करपाकूय आंदोलनां जावंक लागल्यांत. आमचो नुपूराक तेंको आसा. तें उलयलां तें योग्यच, अशी भुमिका कांय जाणांनी घेतल्या. हातूंत पक्ष, संघटनांचे गांव, तालुको पांवड्या वयले वावुरपी आसात. पैगंबरा आडचें वादग्रस्त वक्तव्य सोशल मिडिया वरवीं संवसारभर पातळ्ळें तेन्ना आखाती देशांनी बोवाळ जालो. थंयच्या सरकारान चेपण हाडटकच घडये नुपूर हांकां पक्षांतल्यान काडल्या आसतली. मात, तेन्ना सावन एकाय मुखेल फुडाऱ्यान हाचेर प्रतिक्रिया दिवंक ना. खरें म्हणल्यार तांणी ती दिवपाक जाय आशिल्ली. कारण मात्शी खाज आयली म्हूण खरपीत रावले जाल्यार थंय घावो जावं येता आनी तरीय ताचे कडेन आडनदर केल्यार कूड धोक्यांत येवं येता. दुसरे वटेन नुपूराच्या विरोधांत आशिल्ल्यांनी कायदो हातांत घेवन हिंसाचार करूंक जायनाशिल्लो. कारण हातूंत लुकसाण कोणाचें जालें तर आंदोलनात मुखार आशिल्ल्यांचें आनी जांणी कांयच करूंक ना तांचें. दिल्ली पुलिसांच्या मतान, जामा मशिदींत नमाज पढपाक देड हजारां वयर लोक आशिल्ले. तो सोंपतकच तिनशे एक लोक अचकीत घोशणा दित आक्रमक जाले. हें उत्स्फूर्त आंदोलन अशें थोड्या बुदवंतांचें मत. मागीर एकाच वेळार एकेच पद्दतीन सगले कडेन तें कशें जालें? हेंच न्हय, तर हरशीय थारावीक ट्विट, प्रतिक्रिया, आंदोलनां, निशेध वा समर्थन मोर्चा एकाच दिसा जातात. थारावन केले बगर हें शक्य ना. हे खातीर सोशल मिडियाचा वापर जावंकूच ना, अशेंय म्हणपाक मेळचें ना.
आतां नुपूर शर्माक कोलकाता, मुंबय पुलिसांनी हाजीर जावपाचे आदेश दिल्यात. हेर राज्यांतल्या पुलीस स्टेशनांनीय कागाळी दाखल जाल्ल्यात. तांकां ताब्यांत घेवपाची वा अटक जावपाची शक्यताय आसा. दुसरो कोण आशिल्लो जाल्यार येन्ना बंदखणींत खडी फोडपाक वचपाचो. जमात उलेमा ए हिंद हे संघटनेन घेतल्या ती भुमिका हेर सगल्यांनी घेवप देशा खातीर हिताचें. पैगंबराच्या नांवा खाला देशांत चलिल्लो हिंसक निशेध आमी सोंसून घेवचे नात. इस्लामिक तत्वा प्रमाण नुपूर शर्मा हांकां माफ करचें, असो उलो तांणी मुस्लिमांक मारला. ओवेसी आनी हेराच्या विरोधांतूय ही संघटना फतवो काडपाची आसा. ह्या मुस्लिम संघटनांक पयसो खंयच्यान मेळटा, ताची चवकशी करपाची तांणी मागणी केल्या.
रबर ताणून धरीत जाल्यार तो तुट्टा. तेन्ना दोनूय वटेनच्या लोकांनी कसलीय गजाल करतना चार फावटी विचार करपाची गरज आसा. कितेंय जाल्यार समाजांत उबी फूट पडून ताचे परिणाम देशाक भोगचे पडटले, हें सांगपाक नशीब पारखी नाका. आदलो इतिहास उस्तून एकमेकांक दोश दिवचे परस आतां हो वाद शांत कसो जातलो हाचो विचार दरेकल्यान करचो. कोण चूक कोण बरोबर तें कायद्याक थाराव दीं.