सैमा कडल्यान मनश्यांक एकचारान रावपाचो संदेशः ब्रम्हेशानंद स्वामी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

रावपाचो संदेशः ब्रम्हेशानंद स्वामी
भांगरभूंय प्रतिनिधी
मुंबयः आमची पुराय सृश्टी पंचभूतात्मक आसा. पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश ही पंचभुतां मेळून सृश्टीची रचना जाल्या, पंचभुतां एकमेकांक पूरक नात. ती वेगवेगळ्या गुणांची आसून लेगीत ती एकमेकांक पुरक भूमिका करतात, उदक आनी उजो एकमेकांक पूरक नात तरीय ती आपापलीं कामा करतात, हो इश्टागतीचो संदेश आसा. एकमेकां कडेन इश्टागत कशी करची,  एकमेकां आड गुण आसून लेगीत आमी कशे एकठांय रावपाक शकतात हाचो संदेश सैम आमकां दिता अशें कुंडय तपोभूमीचे स्वामी ब्रम्हेशानंद हांणी सांगलें.
मुंबयच्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज परिशद हॉलांत “युथ नेचुरेलस्टिक नेटवर्क” हांणी आयोजीत केल्ल्या विश्व मंगल इश्टागत संमेलनात मुखेल सोयरे म्हणून स्वामी उलयताले. आमी उदका कडल्यान इश्टागत शिकपाक शकतात. उदक देश, जात-पात पळयनास्तना सगल्यांक उदक दिता. सूर्या पसून सगल्यांक उजवाड मेळटा. पृथ्वी क्षमाशील आसा. ती सगल्यांक आसपावन घेता. पंचभौतीक विश्वांत ह्या पंचभुतां पसून इश्टागतीचो संदेश घेवपाक जाय. ताणे मनशा-मनशां मदली इश्टागत वाडटली अशें तांणी फुडें सांगलें.
केंद्रीय सामाजीक न्याय आन सक्षमिकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले हांचो स्वामीचे हस्तुकी भोवमान केलो. संमेलनांत रामदास आठवले, बीएईचे सीईओ आशीष कुमार चौहान डॉ. राजेंद्र जाधव, डॉ. भदंत राहुल बोधी, डॉ. अमित दत्ता, डॉ. पांडुरंग कदम, डॉ. सूरदास, हफीज फारूकी, सुरजीत सिंह, साकू ब्रह्मकुमारी  दीदी, डॉ. होमी बी. धल्ला, फादर मायकल संमेलनांत वांटेकार जाल्ले.