सैमाची राखण करपाक झाडां लावप गरजेचें:लोबो

शिवोले झाडां वाटपाचे कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले आमदार डिलायला लोबो आनी हेर.(जयेश नायक)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

शिवोले: तापमानात जावपी वाड आडावप गरजेचें आशिल्ल्यान हे खातीर व्हडा प्रमाणांत झाडां लावप गरजेचें. जाल्यारूच सैमाची राखण करप शक्य जातलें, अशें आमदार डिलायला मायकल लोबो  हांणी सांगलें.

 मार्ना शिवोले झाडां वाटपाची कार्यावळ जाली. ह्या वेळार लोबो उलयताले. आदली सरपंच शर्मिला वेर्णेंकार, मोनाली पेडणेंकार, फर्मिना फर्नांडीस, विलियम फर्नांडीस, सिलवेस्टर फर्नांडीस, फ्रेडी फर्नांडीस, ओशेल पंचायत आदले उपसरपंच  मंगेश चोडणकार, उदय नार्वेंकार आनी हेर ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले.