‘सेटलमेंट’ करात; न्यायालयाचो सल्लो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

डायोसेशन सोसायटीची दिवाणी कोर्टांत धांव; फुडली सुनावणी 14 वेर

झेवियर्स कॉलेज विद्यार्थी मंडळ प्रकरण

म्हापशें: सेंट झेवियर्स कॉलेजीच्या विद्यार्थी मंडळाच्या स्थापणुके खातीर फाटल्या 21 जानेवारी दिसा कांय विद्यार्थ्यांनी अखील भारतीय विद्यार्थी परिशद (अभाविपी) बरोबर कॉलेजींत धरणें आंदोलन केल्लें. हे फाटभुंयेर कॉलेजीच्या तीन विद्यार्थ्यांक म्हाविद्यालयांत बंदी जाल्यार हेरांक कॉलेज वाठारांत प्रवेशा खातीर प्रतिबंध करचो हे मागणे खातीर डायोसेशन शिक्षण सोसायटी आनी म्हाविद्यालयान दाखल केल्ल्या दिवाणी खटल्याचेर बुधवारा सुनावणी जाली. हें प्रकरण आपले मदीं उलोवन सुटावें करचें अशी सुचोवणी न्यायाधिशांनी केली आनी फुडली सुनावणी 14 फेब्रुवारी दिसा निश्चीत केल्या.

बुधवारा सांजवेळा म्हापशेंच्या पयलो वर्ग न्यायालयाच्या ब कोर्टांत सुनावणी जाली. डायोसेशन सोसायटी ऑफ एज्युकेशन तशेंच प्रतिवादींच्या वकिलां वतीन दोनूय पक्षांचे युक्तिवाद न्यायालयान आयकून घेतले. हें प्रकरण आपले मदीं मिटोवपाक (सेटलमेंट) योग्य आशिल्ल्याचो निश्कर्श न्यायालयान नोंद केलो. ते प्रमाण दोगांय पक्षांनी आपले मदीं उलोवन हातूंतल्यान मार्ग काडचो अशें न्यायालयान सुचयलें.

डायोसेशन सोसायटी ऑफ एज्युकेशना वतीन वट्ट आठ जाणां आड म्हापशेंच्या न्यायालयांत दिवाणी खटलो दाखल केला. हातूंत कॉलेजीचे तीन विद्यार्थी जाल्यार हेर पांच जाणांक प्रतिवादी केल्यात आनी डायोसेशनान न्यायालया मुखार वयल्या आठ जाणां आड तात्पुरतो आदेश काडपा विशीं हो दिवाणी खटलो दाखल केला.

फाटल्या 21 जानेवारी 2023 दिसा कॉलेजीच्या कांय विद्यार्थ्यांनी अभाविपच्या बॅनरा खाला कॉलेज प्रकारांत धरणें आंदोलन केल्लें. सोसायटी वतीन अ‍ॅड. गिलमन कुएलो परेरा हांणी जाल्यार प्रतिवादी वतीन अ‍ॅड. प्रवीण फळदेसाय हांणी युक्तिवाद केलो.

डायोसेशन सोसायटीन खटल्यांत म्हणलां की, सदर विद्यार्थ्यांनी हेरांक घेवन कॉलेजीची शांतताय भंग केली. चालू वर्ग बंद उडयले, ही घुसखोरी आशिल्ली. संबंदितांनी कॉलेजींत बोवाळ घालून कॉलेज प्राचार्या आड घोशणा दिल्यो. हे बेशिस्त वागणें आशिल्लें. ताका लागून ह्या विद्यार्थ्यांक तोडफोड आनी दंगामस्ती करपाक मज्जाव तशेंच हेरांक कॉलेज वाठारांत प्रवेश प्रतिबंध करपा खातीर न्यायालयान तात्पुरतो आदेश दिवचो. तशेंच सोसायटी कडल्यान घडणुकेच्या दिसाची सीसीटीव्ही फुटेज न्यायालयांत सादर केल्या.

वयल्या दाव्यांचेर युक्तिवाद करतना प्रतिवादी वतीन अ‍ॅड. प्रवीण फळदेसाय हांणी हे दावे भायरायले. मुळांत कॉलेज भेदभाव करीत आसा. आंदोलक हे अभाविप कडेन संलग्न आशिल्ल्यानूच ते विद्यार्थी मंडळाची स्थापणूक करिनात. उपजिल्होधिकाऱ्यान ह्या विद्यार्थी मंडळाची स्थापणूक करची, अशी सुचोवणी करून कॉलेजीक 4 फेब्रुवारी मेरेनचो वेळ दिल्लो. पूण संबंदितांनी हाचो आपल्या खटल्यांत खंयच उल्लेख केलो ना. हातूंतल्यान तांची फटींगपणां उक्ती जातात असो दावो तांणी केलो.

कॉलेजीन विद्यार्थ्यांक तांच्या अधिकारा पसून वंचीत दवरपाचो यत्न केलो. लोकशायेंत शांततायपूर्ण आंदोलन करपाचो अधिकार आसा. तो कोणूच हिरावन घेवंक शकना, हाचे कडेन अ‍ॅड. फळदेसाय हांणी न्यायालयाचें लक्ष ओडलें.

झेवियर्स कॉलेजीन विद्यार्थी मंडळ स्थापणुकेचो विशय दिवाणी न्यायालया मुखार हाडला. तांणी आठ जाणां आड खटलो दाखल केला. हातूंत तीन विद्यार्थ्यांक कॉलेजींत बंदी घालची, तशेंच हेर पांच जाणांक कॉलेज वाठारांत येवपा पसून आडावचें अशें म्हणलां. पूण डायोसेशन सोसायटी ऑफ एज्युकेशनान खूबशीं तथ्यां न्यायालया मुखार लिपयलीं. आमी ह्यो गजाली न्यायालयाचे नदरेक हाडल्यो. कॉलेजीचो हो डाव फसलो आनी कोर्टान हें प्रकरण सेटलमेंट केस आशिल्ल्याचें सांगून दोनूय पक्षांक आतां सेटलमेंटाच्यो अटी घेवन 14 वेर सुनावणेक येवपाक सांगलां अशें अ‍ॅड. प्रवीण फळदेसाय हांणी सांगलें.