सेंट झेवियर्स आनी धेंपो कॉलेज विद्यार्थ्यांक पीसीओएची म्हायती

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । पत्रक
पणजीः म्हापशेंच्या सेंट झेवियर्स आनी पणजेच्या धेंपो कॉलेज्यांतल्या विद्यार्थ्यांक डॉ इमॅन्युएल हांणी विशेश सत्रांत पॉलिसिस्टिक ओव्हेरियन सिंड्रोमाची (पीसीओएस) म्हायती दिली. ताचें निदान म्हत्व, ताचीं लक्षणा तशेंच ताचो प्रभाव उणो करपाचे मार्ग हाचेर डॉ इमॅन्युएल हांणी उजवाड घातलो. विद्यार्थ्यांनी ताका सकारात्मक प्रतिसाद दिलो.
सेंट झेवियर्साचो पाध्यापक डॉ जोसेलीन फर्नांडीस हांणी देशांत पांच्यातल्या एके बायलेक पीसीओएसाची त्रास जाता अशें सांगून विद्यार्थ्यांक ताची तपशिलवार म्हायती दिवपा खातीर अशी सत्रां घेवप खूब गरजेचें आसा अशें सांगलें.  हें दुयेंस टायप 2चें गोडेंमूत आनी काळजाच्या समस्ये कडेन संबंदीत आसता अशें तांणी सांगलें.
चलयांनी ह्या वेळार आपले अणभव सांगले. ह्या सत्राक लागून पीसीओएस विशींची म्हजो हुस्को पयस जालो. ताचे परिणाम उणे करपा खातीर वजन कमी करप कितलें म्हत्वाचें आसा हें म्हाका कळ्ळें अशें एका विद्यार्थिनीन सांगलें.