सेंट जासिंतो देगर एकठांय केलो 40 पोतयो कोयर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
मुरगांवः वास्को शारा कुशीक जुवारी न्हंयेतल्या सेंट जासिंतो जुंव्या देगेर सामाजीक वावुरपी शंकर पोळजी हांच्या मार्ददर्शना खाला चले-चलयांनी सुमार 40 पोतयो भरून कोयर एकठांय केलो. नितळसाणेचें काम दरेकल्यान केल्यार दुयेंसां पातळप उणे जातलें अशें पोळजी हांणी सांगलें.
शंकर पोळझी दरेका आयतारा एक वाठार थारावन थंय नितळसाण उपक्रम हातांत घेतात. ह्या कामाक तांका तरणाट्यांचो पालोव मेळटा. सेंज जासिंतो न्हंयचे देगेर व्हडा प्रमाणांत बियरीच्यो बाटल्यो, प्लास्टिक पिशव्यो आनी हेर कोयर सगळे कडेन पडिल्लो दिसलो.
फाटल्या आयतारा सकाळी तांणी चले-चलयांचो एक पंगड घेवन देग नितळ करपाचें काम केलें. सडा- वास्को तशेंच जुंव्यार रावपी लोकांनी ह्या कामांक वांटो घेतलो. जुंव्या वयल्या लोकांनी पोळजी हांच्या  ह्या उपक्रमाची तोखणाय केली. थळाव्या नुस्तेंमाऱ्यांक देगे वयल्या ह्या कोयराचो बरोच त्रास जातालो. देगेर येवून सोरो पियेवन बाटल्यो थंयच उडपाची वृत्ती लोकांनी सोडून दिवून पर्यावरण नितळ दवोरपाक मजत करपाक जाय अशें पोळजी हांणी सांगलें.