सेंट अॅंथनी फुडले फेरयेंत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

स्पोर्टींग क्लब दवर्लीक 7-4 अशा गोल फरकांनी हारोवन असोल्डेंच्या सेंट अॅंथनी स्पोर्ट्स क्लबान गोवा टायगर करंड 2022 अखील गोंय आंतरगांव फुटबॉल सर्तीचे फुडले फेरयेंत सुवात मेळयली. गोवा युनायटेड स्पोर्ट्स अकादमीन आयोजीत केल्ले सर्तींतली ही मॅच नावेलीच्या रोझरी मैदानाचेर जाली.

निर्धारीत वेळाच्या खेळांत दोनूय क्लब 3-3 अशे बरोबरींत आशिल्ले. सेंट अॅंथनी वतीन एलरिचान 13व्या आनी 42व्या मिनटाक गोल केले, जाल्यार शिल्डनान 69व्या मिनटाक गोल केलो. दवर्ली वतीन मॅक हाणें पयल्याच मिनटाक गोल केलो. ते उपरांत 28व्या मिनटाक ताणें आपलो आनी क्लबाचो दुसरो गोल केलो. तिसरो गोल रिव्ह डिकोस्तान 56व्या मिनटाक केलो.

पॅनल्टी शुटआवटांत सेंट अॅंथनी वतीन विल्यम, फेझर, ज्योकीं आनी साफिक हाणें गोल केले. व्हिक्टोरिनोचो गोल फुकट गेलो. दवर्लीच्या सॅल्विनाची मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कारा खातीर निवड जाली.

शापोराक जैत

कळंगूटच्या पोरियट मैदानाचेर जाल्ले मॅचींत शापोरा युवक संघान अस्नोडा युनायटेडाक टायब्रेकरांत 6-5 अशा गोल फरकांनी हारयलो. विनायक मुळगांवकाराच्या गोला नेटार शापोरान मध्यांतरा मेरेन एका गोलान आघाडी घेतिल्ली.

दुसऱ्या अर्दांत अस्नोडा युनायटेडान बरोबरी सादली. हो गोल कुणाल साळगांवकारान केलो. पुर्ण वेळाच्या खेळांत दोनूय क्लब 1-1 अशे बरोबरींत उरिल्ल्यान निकाल लावपाक टायब्रेकराचो आदार घेवचो पडलो.

टायब्रेकरांत शापोरा वतीन रोहन कांबळी, दिनेश मोरजकार, प्रतीक धारगळकार, सोमा कोरगांवकार आनी नितेश साळगांवकार हांणी गोल केले. अस्नोडा युनायटेडा वतीन कुणाल साळगांवकार, आकाश कुडणेंकार, साहील दुगडे आनी सनी परब हांणी गोल केले. शापोराचो गोलकीपर सोमा कोरगांवकाराची मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कारा खातीर निवड जाली.

कळंगूट वॅटरन्स 4-0 जिखलो

कळंगूट वॅटरन्सान एक वटेन जाल्ले मॅचींत केपें वॅटरन्साक 4-0 असो हारयलो. मॅच कांदोळीच्या गुस्तांव मोंतेरो मैदानाचेर जाली. 13व्या मिनटाक बिबियानो फर्नांडीसान गोल करून कळंगूटाचें खातें उगडलें. ते उपरांत 41व्या मिनटाक आनी 44व्या मिनटाक गोल करून हॅट्रीक केली. चवथो गोल ऑल्विन फर्नांडीसान केलो.