‘सुर नवा ध्यास नवा’च्या महाअंतीम फेरयेंत वास्कोचो नवाब शेख

नवाब शेख हाच्या भोवमान कार्यावळीक हाजीर राविल्ले समीर पालेदार, शरद मठकार, सुदेश भोसले, तुळशीदास फळदेसाय आनी वास्कोच्या सुर्पीम हॉटेलाचो कर्मचारी वर्ग. (मिलिंद काकोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुरगांवः ‘सुर नवा ध्यास नवा’ हे गीतगायन सर्तीचे महाअंतीम फेरयेंत बायणा वास्कोच्या नवाब शेख हाणें प्रवेश केला. ते निमतान हॉटल सुप्रीम वेवस्थापना वतीन ताचो भोवमान केलो आनी ताका शुभेत्सा दिली.

कलर्स मराठीचो ‘सुर नवा ध्यास नवा’ हो रिएयलिटी शो येता त्या आयतारा संगीत मोग्यांक पळोवपाक मेळटलो. ह्या रिएलिटी शोच्या पांचव्या भागांत पर्जळपाची संद नवाब शेख हाका फावो जाली. ताचे वरवीं गोंयकारांक आपले भुंयेंतल्या कलाकाराची गायकी आयकुपाची संद मेळ्ळी.

नवाब शेख हाणें कलर्स ह्या रियलिटी शोंत पावल दवरून माचयेचीं सोपाणां चडटाच आपले गायकीन परिक्षक आनी संगीत मोग्यांचीं मनां जिखलीं. ताणें अंतीम फेरयेंतल्यान महाअंतीम फेरी मेळयल्या. हे फेरयेंत एका फुडले एक कलाकार आपली कला रसिकां मुखार तशेंच परिक्षक म्हूण जापसालदारकी घेतिल्ल्या व्हड व्हड गायकां मुखार सादर करतले. फाटल्या आयतारा सादर जाल्ले कार्यावळींत नवाब शेख महाअंतीम फेरये खातीर पात्र जाल्ल्याचें जाहीर केलें.

मजगतीं, युवा गायक नवाब शेख हाणें गायन मळाचेर गोंयचें नांव वयर काडिल्ले खातीर वास्कोच्या सुप्रीम हॉटेल वेवस्थापना वतीन ताचो भोवमान केलो. ह्या वेळार हॉटेलाचे वेवस्थापक समीर पालेकार, नवाब शेख हाचो संगीत मळा वयले गुरू शरद मठकार, मुरगांवचो नगरसेवक सुदेश भोसले, युवा उद्देजक तुळशीदास फळदेसाय हॉटेलाचो कामगार वर्ग हाजीर आशिल्लो. समीर पालेदार हांणी येवकार दिलो. नजमा खान हांणी सुत्रसंचालन केलें जाल्यार संदीप आचरेकार हांणी उपकार मानले. आयतारा 25 सप्टेंबराक रातच्या वेळार कलर्स मराठीचेर महाअंतीम फेरी दाखयतले.