सुर्ला पट्याच्या वागाचो राबितो

सुर्ला हांगासरलें देऊ पिंगळे हांचे घर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

धनगर कुटुंबाच्या दोन पाडकांक उडयलीं खावन; बंदोबस्त करपाची थळाव्यांची मागणी

वाळपय: सत्तरी म्हालांतल्या ठाणें पंचायतींतल्या सुर्ला गांवांतल्या रानांत राबितो करपी देऊ पिंगळे हांच्या दोन पाडकांक पट्याच्या वागान खावन उडयिल्ल्याची घडणूक घडली. हाका लागून गांवांत भिरांतीचें वातावरण पातळ्ळां. ह्या वागाचो ताकतिकेन बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या.

अदीक म्हायती प्रमाण देऊ पिंगळे हांचीं दोन पाडकां आयतारा वाड्यांत परतूंक नाशिल्ल्यान सोमारा तांचो सोद घेतलो. तेन्ना घरा सावन कांय अंतराचेर दोनूय पाडकांक खावन उडयिल्ल्याचो प्रकार दिसून आयलो. हे विशींची म्हायती रान खात्याच्या अभयारण्य अधिकाऱ्यांक आनी गोरवां वैजकी अधिकाऱ्यांक दिले उपरांत रोखडोच तांणी पंचनामो केलो. ह्या पंचनाम्या वेळार पाडकांचेर पट्याच्या वागान हल्लो केल्ल्याचें स्पश्ट जालें. कारण एकल्या पाडकाच्या गळ्या कडेन खर जखम जावन दांताचे घाव खोल मेरेन गेल्ल्यान हो हल्लो पट्याच्या वागाचो आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालां. हे विशीं पंचनामो करून अहवाल सादर केला.

मजगतीं, अभयारण्याचे परिक्षेत्र अधिकारी दीपक तांडेल हांचे कडेन संपर्क सादलो तेन्ना तांणी सांगलें, हे घडणुकेचो पंचनामो करून देऊ पिंगळे हांकां ताकतिकेन मजत दिवपाचो प्रस्तव सादर केला. कांय दिसां भितर तांकां मजत मेळटली अशें तांणी म्हणलें.

देऊ पिंगळे हांचे घर रानां भितर आसून ह्या वाठारांत सेगीत रानवटी जनावरांचो प्रादुर्भाव आसता. हाका लागून ह्या कुटुंबाक हेर कडेन स्थलांतर करपा विशीं सरकाराचो विचार सुरू आसा. ह्या कुटुंबान हे विशीं आपली तयारी दाखयल्यार ह्या कुटुंबाचो हेर सुवातेर स्थलांतर जावंक शकता अशें ह्या वेळार तांडेल हांणी स्पश्ट केलें.

मजगतीं, पट्याच्या वागाच्या अस्तित्वा विशीं विचारलें तेन्ना तांणी सांगलें की, पावसाच्या दिसांनी रानांत कॅमेरे बसोवप शक्य ना. हाका लागून पट्याचो वागाचो राबितो आनी एकूण वावर हे विशींची स्पश्ट म्हायती मेळिल्ली ना. पंचनाम्याच्या आदाराचेर हो हल्लो पट्याच्या वागानूच केल्ल्याचें स्पश्ट जाल्ल्याचें ह्या वेळार अधिकाऱ्यांनी स्पश्ट केलें.

मजगतीं, हे घडणुकेक लागून थळाव्यांनी भिरांत उक्तायल्या. सुर्ला गांवा पसून कांय अंतराचेर हो प्रकार घडला. ताका लागून फुडारांत ह्या लोकांक गंभीर स्वरुपाचे समस्येक तोंड दिवचें पडुये.

हे घडणुकेक लागून अभयारण्याच्या वेवस्थापनान ह्या पट्याच्या वागाचो बंदोबस्त करून गांवा पसून ताका पयस धांवडावन घालचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या.