सुर्लाच्या सरकारी हायस्कुलाक खो-खोंत येस

सत्तरी तालुको पांवड्या वयलो खो-खो सर्तींत येसस्वी थारिल्ल्या पंगडा वांगडा खेळां खात्याचे तंत्रीक अधिकारी दिलीप गांवकार, मुख्याध्यापक डॉ. देविदास कोटकार, शारिरीक शिक्षक दीपक गांवकार आनी सागाचे अधिकारी.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सत्तरी तालुको पांवड्या वयले 17 वर्सां पिराये सकयले खो-खो सर्तींत सुर्ला सत्तरीच्या सरकारी हायस्कुलान दोळे दिपकावपी येस मेळयलें. हायस्कुलाच्या चल्यांच्या पंगडान वस्तादपण जोडलें, जाल्यार चलयांच्या पंगडाक उपवस्तादपणाचेर समाधान मानचें पडलें.

चल्यांच्या पंगडांत अभिजीत गांवकार, शिवराज माजीक, लक्ष्मण गांवकार, संदीप गावडे, संकल्प गांवकार, विघ्नेश गांवकार, संगम पाटील, शुभम गांवकार, निखील गांवकार, अादित्य गांवकार, निखील गांवकार, रामदास गांवकार, मंथन गांवकार आनी ओंकार चौगुले हाचो आस्पाव आशिल्लो.

जाल्यार उपवस्ताद थारिल्ल्या चलयांच्या पंगडांत सीमा गांवकार, अकांक्षा गांवकार, सुमन वरांडेकार, रसिका गांवस, सृध्दी गावडे, सिध्दी घाडी, अवनी गांवकार, रिध्दी गांवकार, पवित्रा गांवकार, रतिका गावडे, नम्रता गांवकार आनी दिपिका पिंगळे हिचो आस्पाव आशिल्लो.