सुरावली ग्रामसभा: रेल्वे क्रॉसींग बंद करपाक आक्षेप

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांव,प्रतिनिधी : सुरावली ग्रामसभेंत आयतारा गावचें रेल्वे क्रॉसींग बंद करपाच्या मुद्दयाचेर चर्चा जाली. रेल्वेन अंडरपास तयार केला. मात तांत्रिकी चुकांक लागून तातूंत उदक भरून उरता. अंडरपासची समस्या सोडोवची. उपरांत रेल्वे क्रॉसींग कायमचें बंद करचें, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली. तशेंच ईव्हीएम बंद करपाचो थारावूय घेतलो.

सुरावलीच्या पंचायत सभाघरांत आयतारा ग्रामसभा घेतली. गांवांततल्या रेल्वे क्रॉसींगाचो प्रस्न नागरिकांनी मांडलो. गांवांतल्या लोकांक चर्च, शाळा आनी पंचायतींत वचपा खातीर सगळ्यांत लागीं आशिल्ल्या रेल्वे क्रॉसींगाचो मार्ग अंडरपास आयल्या उपरांत बंद करचो न्हय, अशी मागणी कांय जाणांनी केली. तशेंच कांय जाणांनी रेल्वे अंडरपास तयार करतना खुबश्यो तांत्रिकी चुको जाल्ल्यान त्या रस्त्याचेर कायमचें उदक आसता. हाचो त्रास सगळ्यांक जातलो. ही समस्या पयलीं सोडोवची. ताचे उपरांत रेल्वे क्रॉसींग कायमचें बंद करपाचो निर्णय घेवचो अशें सांगलें. ते प्रमाण थाराव घेतलो.

सुरवातेक ग्रामसभेंत ईव्हीएमच्या मुद्द्याचेर चर्चा जाली. ते प्रमाण राज्यांत जावपी वेंचणुको ह्या ईव्हीएमा वरवीं न्हय तर मतपत्रिके वरवीं घेवच्यो. ईव्हीएमांत फटींगपणा जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान ईव्हीएम बंदीचो प्रस्ताव मंजूर जालो.
कोकण रेल्वेन सुरवातेक कांय जागे घेतल्यात. त्या जाग्यांचेर रेल्वे धनी अशें दाखयल्ल्यान जमीन धनी कसपी दाखयला. ह्या मुद्द्यार रेल्वे प्रशासनाक कळयतलें.

एसजीपीडीए नुस्तें मार्केट बंद जाले उपरांत किरकोळ नुस्तें विक्रेते मार्केटा फुडल्यानच्यान उठतात आनी सकाळीं धा वरां सावन सुरावली गांवांतल्या रस्त्याशेजरा बसतात आनी नुस्तें विकतात. तशेंच कारवाय जाल्ल्यान नुस्तें विक्री खातीर आयिल्ल्यो गाडयोय गांवांतल्या रस्त्याचेर लायतात, बॉक्सां उक्ताडार दवरतात, ताचेर कारवाय करपा वांगडा कांय जांणां कडल्यान पंचायतीची परवानगी घेनासतना मातयेची रास घालून जागो भरतात. हाचो मुदद्ो नागरिकांनी मांडून बेकायदो जमीन सपाट करप्यांचेर कारवायेची मागणी ग्रामसभेंत केली.