सुरक्षा रक्षकाचें प्रामाणीकपण; मोबायल केलो परतून

सांपडिल्लो मोबायल परतून दितना सतीश कांबळे.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वास्कोः चिखली उपजिल्हो हॉस्पिटलांतलाे सतीश कांबळे ह्या सुरक्षा रक्षाकाच्या प्रामाणीकपणा विशीं अभिनंदन करतात. मेळिल्लो मोबायल ताणें संबंदीत व्यक्तीक परतून दिलो.

सतीश कांबळे हो काल (मंगळारा) सकाळीं आपल्या कामार आसतना ताका एक मोबायल पडिल्लो दिसलो. ताणें मोबायल धनयाचो सोद घेवपाचो यत्न केलो. पूण ताचे यत्न फळादीक आयले नात. ताका लागून ताणें तो मोबायल हॉस्पिटलाचे कचेरेंत दिलो. थंय ताणें संबंदीत मनशाचो सोद घेतले उपरांत त्या व्यक्तीक सतीश कांबळे हांचे हस्तुकीं मोबायल परतून दिलो.

हो मोबायल सुमार 12 हजार रुपया मोलाचो आसा.