सुरक्षा उपायांनी सायबर गुन्यांव कमी करप शक्य आसाः सनी गुप्ता

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
फोंडेंः सायबर गुन्यांव जावचे न्हय हे खातीर दरेकल्यान सादूर रावपाक जाय. सुरक्षा उपायांनी हे गुन्यांव कमी करप शक्य आसा, अशें मडगांवचे पुलीस उपअधिक्षक सनी गुप्ता हांणी सांगलें. कुर्टी- फोंडेंच्या श्री अमेय उच्च माध्यमीक विद्यालयांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर आयोजीत केल्ल्या सायबर सुरक्षा आनी गुन्यांव ह्या विशयावयल्या परिसंवांदांत ते उलयताले.
आपलो पासवर्ड, पीन नंबर आनी हेर गुपीत म्हायती हेरांक दिवपाक जायना. अनवळखी मनशांचें फ्रेन्ड रिक्वेस्टांक केन्नाय प्रतिसाद दिवपाक जायना तशेंच अर्थीक वेव्हार करतना असुरक्षीत व्हाय-फाय वापरचो न्हय अश्यो म्हत्वाच्या सूचोवण्यो गुप्ता हांणी विद्यार्थ्यांक केल्यो. करियरा विशीं मार्गदर्शना करतना तांणी नागरी सेवा परिक्षे विशीं म्हायती दिली.
आयपीएस अधिकारी जावपा खातीर करपाक लागपी तयारी सामकी कुस्तार आसता आनी ते खातीर विद्यार्थ्यांनी इकरावी पसून कशी तयारी करपाची हे विशीं तांणी म्हायती दिली. विद्यालयाचो ज्येश्श शिक्षक संदीप शिलकाराना सुरवेक सगल्यांक येवकार दिलो. प्रा. सुभाष जाण हांणी मुखेल वक्त्याची वळख करून दिली. फोंडें पुलीस स्टेशनाचो निरीक्षक हरीश गांवस कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. संगणक शिक्षक बाबल पालकार हांणी पुराय कार्यावळीचें सूत्रसंचालन केलें.