सुप्रिया, प्रभा, वर्षा, बांसुरी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विखुरील्लीं पानां – ५८

अस्तुरेक राखण दिवपा पासत आशिल्ल्या कायद्यांचो अभ्यास जावचो, अस्तुरेच्या वाडपी वावरांतल्यान नवे अस्तुरी कल्याण धोरण जावपाची गरज आसा? तें धोरण 33 टक्के राखीवतेंत जाल्ल्या बदलांचो आधार घेवन आसचें.

लोकसभा वेंचणुकेचीं मतां मेजपाच्या दिसा मान्सून गोंयांत आयलो. गोंयांतल्यान मान्सूना आदींचो पावस मुंबय, पुण्यामेरेन पावला. मतांच्या पावसांत भिजत आवय, बापायच्या राजकी दायजाची व्हडविकाय सांगपाक ती दिल्लीचे संसदेत पावली. जी पावपाक शकली ना तिणे आपआपल्या राज्यांतल्या समाजकारणांतल्यान राजकारणाचे वाटेर वचचें.  घराब्याच्या नांवार, बापायच्या राजकी दायजान  पयलींच्यो खासदार सुप्रिया सुळे जिखल्यो आपले स्वतःचे अस्मितायेचे निर्मणेतल्यान. सुळे, पवार हांचे इतलेंच सुप्रिया ह्या नावाक म्हत्व आसा. राश्ट्रवादी काँग्रेसीचे दोन पंगड वेगळे जाले तेन्ना तांकां दायजावेल्यान हिणसायलें, थंयच तांचें जैत लागीं आयलें. हिणसायतल्यांनी लोकसभेच्या मार्गान वचप, ताईआड झुजपाची धिटाय कित्याक दाखोवंक ना? कोणाचें राजकारण खंय चुकलां तें फुडल्या स म्हयन्यांनी जावपी महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेंतल्यान कळटलें. केल्ले चुकीची माफी मागत राजकारणात कोण एकठांय येत, कोण पयस वचत तें कळप कठीण. फोडाफोडीच्या राजकारणाक समेस्त आपणायतात, धांवडायतात मनीस पळोवन, तीच तर खरी लोकशाय. 

ती लोकशाय लोकांची, लोकां खातीर आशिल्ली. तोच तर आमच्या भारताच्या संविधानाचो मध्यबिंदू.  2024 चे लोकसभा वेंचणुकेंत आवयच्या राजकी दायजाच्या उर्बेंतल्यान अॅड. बांसुरी स्वराज लोकसभेंत दिल्लींतल्यान पावप एक नवें पावल. दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेचेर नदर दवरून भाजपान तिका उमेदवारी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाची वकील, आदल्या हरयाना सरकारांतली अॅडव्होकेट जनरल, दिल्लीत भाजपाच्या प्रदेश फांट्यातल्यान ती वावुरल्या. त्या वावरांतल्यान ती वेंचून आयल्या सुप्रिया सुळे हांचेवरी आपल्या कर्तृत्वांतल्यान. सुप्रिया, बांसुरी हांचेवांगडा आसतल्यो वर्षा गायकवाड, प्रभा मल्लिकार्जुन, प्रणोती शिंदे, हेमा मालिनी, कंगना राणावत, शोभा, इकरा, डिंपल, मिसा, एकरा अशो 73 अस्तुरी खासदार. 2019 वर्सा 78 नारींक वंदना मेळ्ळी मागीर 2024 वर्सा फाटीं कित्याक? 33 टक्के अस्तुरी राखीवतेचें विधेयक चालीक लागूंक ना हेचखातीर. 150 वयर अस्तुरी फुडारांत लोकसभा वेंचणुकेंत आसतली. 

2024 चे वेंचणुकेंत अस्तुरी विरुद्ध अस्तुरेचें झुज बारामतींत दिसलें. सुप्रिया सुळे हांचेविरुद्ध झुजपी सुनेत्रा अजित पवार हांच्या समाजकार्याची वळख देशाक जाली. सुप्रियाताई सुनेत्रावयनीक महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेंत पावयतल्यो, तो वावर तांकांच करचो पडटलो, दोनय राष्ट्रवारी पंगडांक एकठांय हाडून. लोकसभा वेंचणुकेंत आपल्या वावरांतल्यान लोकसभेमेरेन पावपी वर्षा गायकवाड महाराष्ट्राच्यो आमदार, पयलींच्यो मंत्री. तांच्या वावराची तोखणाय जाल्या. बापायचें राजकी दायज घेवनच त्यो राजकारणांत आयिल्ल्यो. कर्नाटकांतल्यान वेंचून आयिल्ल्यो प्रभा मल्लिकार्जून उच्चशिक्षीत, बापायच्या राजकी दायजाची राखण तांणीं केल्या. प्रणोती शिंदे पयलींचे केंद्रीय मंत्री सुशिलकुमार शिंदे हांच्यो उत्तराधिकारी, तळागाळांतल्या वावरांतल्यान लोकसभेमेरेन पावल्यात. 

समाजकारण, कलेच्या दायजांतल्यान हेमा मालिनी उपरांत कंगना राणावत लोकसभेर वेंचणुकेच्या झुजांतल्यान पावल्यात. ड्रिमगर्ल हेमामालिनी मंत्रीपद नासतनाय आपल्या मतदारसंघांतल्या सगल्या कोनशांनी भोंवत रावल्यो. लोकांच्यो अडचणी पयस करतना, अस्तुरेक स्वयंपूर्ण करपाचो तांच्या वावराक सलाम करपाची संद येतलीच. पश्चिम बंगालच्यो मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी झुजारी पयलींच्यो केंद्रीय रेल्वेमंत्री, खेळामंत्री. 2024 चे वेंचणुकेंत त्यो नाशिल्ल्यो तरी आपल्या राज्यांतल्यान बळिश्ट नारीशक्ती ताणीं लोकसभेर धाडल्या. 

 मिसा भारती आपल्या आवय बापायच्या राजकी दायजांतल्यान लोकसभेंत पावल्यात. तिनदां लोकसभा वेंचणुकेंत पराजय जालो तरी निर्शेवंक नासतना चौथे फावट लोकसभेमेरेन झुजत त्यो पावतात. झुजाची प्रतिमा ही तांची वळख लोकसभेंत जावची. 

शिकिल्ली, झुजपी अस्तुरी लोकसभेंत पावता तेन्ना 33 टक्के अस्तुरी राखीवता विधानसभा, लोकसभेंत  चालीक लावपा खातीर जापसालकी घेवची पडटली. 

लोकसभेंत वचपी नवेच न्हय पयलींचे अस्तुरेकय राजकारण, स्त्रीनिती नवे नदरेंतल्यान शिकोवपाचो वावर सरकारान करचो. राज्यसभेच्यो खासदार रेखा मालीवाल महिला आयोगाच्या वावरांतल्यान राज्यसभे मेरेन पावल्यो. महिला आयोगाची नवी निती, शिक्षणांत म्हत्वाची. ते नितींत बाल कल्याण आयोगाक वांगडा घेवपाक जाय. अस्तुरेक राखण दिवपा पासत आशिल्ल्या कायद्यांचो अभ्यास जावचो, अस्तुरेच्या वाडपी वावरांतल्यान नवे अस्तुरी कल्याण धोरण जावपाची गरज आसा? तें धोरण 33 टक्के राखीवतेंत जाल्ल्या बदलांचो आधार घेवन आसचें. सुप्रियाताई, वर्षाताई तेखातीर फुडें सरतल्यो तेन्ना  हेमामालिनी, कंगना, सोनिया, मिसा, डिंपल, बांसुरी बराबर आसतल्यो. ती निती सुप्रियाताई शिकल्यात, अणभव तांकां जैता कडेन घेवन गेलो.         

– सुहासिनी प्रभुगांवकार