सुपारी आनी नाल्ल काडपाचें कामद्रोणा वरवीं करतलेः प्रसाद परब

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पेडणेः सुपारी आनी नाल्ल काडप तशेंच वखदांची फवारणी करपाचें काम द्रोणा वरवीं करतले अशी म्हायती पेडणे तालुक्यचो कृशी अधिकारी प्रसाद परब हांणी दिली. तांबोसें हागचो शेतकार आनी फातोड्डेच्या डॉन बॉस्को कॉलेजाचो प्राचार्य गौरीष सामंत हांणी वखदां फवारणी, सुपारी आनी नाल्ल काडपा खातीर उपेगी पडपी द्रोण तयार केला. ताचें प्रात्यक्षीक तांणी दाखयलें.
हालीं साराक सुपारी आनी नाल्ल काडपाक पाडेली मेळप कुस्तार जालां. आपणे तयार केल्लो द्रोण पाडेलींक पर्याय थारपाक शकता. ताचें मोल लेगीत शेतकारांक परवडवपा सारके आसा अशे सामंत हांणी सांगलें. पेडणे कृशी विभागा वतीन वखदां फवारणी कशी करप ताचें प्रात्यक्षीक तुयें हांगच्या रैना मैदानार सोमाराक करून दखयलें.
वखदां फवारणी तशेंच सुपारी आनी नाल्ल काडपा खातीर एकाद्रे उपकरण तयार करपाची कल्पना आमी गौरीष सामंत हांच्या सामकार उलयना एक फावट मांडल्ली. तांणी तें मनार घेवन आपल्या वांगड्यांच्या सहकार्यान द्रोण तयार केला अशें प्रसाद परब हांणी सांगलें. केंद्र सरकाराच्या निधींतल्यान व येवजणेच्या माध्यमांतल्यान अशे द्रोण व्हडा प्रमाणांत करप शक्य आसा. पावसाच्या दिसांनी  माड व माडयेचेर चढप धोक्याचें आशिल्ल्यान द्रोणा वरवीं जाय ती कामां करपाक मेळटली अशें परब हांणी सांगलें. फुडाराक 16 लिटर वखद घेवन फवारणी करपी द्रोण तयार करपाक जाता अशें गौरीष सामंत हांणी सांगलें.