सुपरनोवाक 49 धांवड्यांनी जैत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बायलांचे टी-20 चॅलेंजीचे पयले मॅचींत सुपरनोवा पंगडान ट्रेलब्लेजर्साक 49 धांवड्यांनी हारयलो. 164 धांवड्यांचो फाटलाव करपी ट्रेलब्लेजर्साक 20 ओव्हरींनी 9 विकेटी वगडावन 114 धांवड्यो करप शक्य जाल्यो. एकाय बॅट्समनाक व्हड खेळी करपाक जमली ना. सुपरनोवाच्या पुजा वस्त्रकरान 4 ओव्हरींनी फक्त 12 धांवड्यो दितना 4 विकेटी घेतल्यो.

ते आदीं सुपरनोवाची मुखेली हरमनप्रीत कौरान टॉस जिखल्या उपरांत पयलीं बॅटींग करपाचो निर्णय घेतलो आनी निर्धारीत 20 ओव्हरींनी 163 धांवड्यो केल्यो.

हरमनप्रीत कौरान सगल्यांत चड 37 धांवड्यो केल्यो. ट्रेलब्लेजर्सा वतीन हेले मॅथ्यूजान 4 ओव्हरींनी 29 धांवड्यो दितना सगल्यांत चड 3 विकेटी घेतल्यो.

सुपरनोवाची सुरवात बरी जाली. प्रिया पुनिया आनी डिएण्ड्रा डॉटीन हांणी 30 बॉलांनी 50 धांवड्यांची उत्कृश्ठ भागिदारी केली. डॉटीनान फक्त 17 बॉलांनी 32 धांवड्यो केल्यो. तिसरे सुवातेर बॅटिंगेक आयिल्ले हरलीन देओलान लेगीत आक्रमक बॅटींग केली. तिणें 19 बॉलांनी 35 धांवड्यो केल्यो.

ट्रेलब्लेजर्सा वतीन सलमा खातूनान 30 धांवड्यो दिवन 2 विकेटी घेतल्यो.