सिद्धगिरी  हॉस्पिटलांत इन व्हिट्रो फर्टिलायझेशन (आयव्हीएफ) सेंटर

मंत्री शशिकला जोले आनी डॉ वर्षा पाटील पत्रकार परिशदेंत म्हायती दितना.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
बेळगांवः  कोल्हापूर जिल्ह्यांतल्या कणेरी हांगच्या सिद्धगिरी संस्थान मठाच्या सिद्धगिरी हॉस्पिटल आनी संशोधन केंद्रात इन व्हिट्रो फर्टिलायझेशन (आयव्हीएफ) केंद्राची स्थपणूक केल्या. चिकोडीचे खासदार अण्णासाहेब जोले हांच्या फुडारपणा सकयल्ल्या जोले समूहाच्या पालवान सुरू केल्ल्या ह्या केद्राचें उक्तावण 5 फेबुवारीक जातले.
भुरगीं जायनाशिल्ल्या सिद्धगिरी तशेंच दक्षीण महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतल्या जोडप्यांक ह्या केंद्राचो लाब जातलो. अॅलोपॅथीक, आयुर्वेदीक आनी योगा उपचार पद्दतीची सुविधा आशिल्ले संवसारांतलें हें पयलं सेंटर आसा असो दावो कर्नाटकाची मुझराय मंत्री शशिकला जोले हिणे एके पत्रकार परिशदेंत केलो. जोले समूहान केंद्रा खातीर सुमार 4.5 कोटी रुपये खर्चून इमारत बांदून दिल्या. मशिनरी आनी हेर उपकरणा लोकां कडल्यान देणगी घेवन उपलब्द करून दिल्यांत. ह्या सेंटरांत भुरगीं जायनाशिल्ल्या जोडप्यांचेर  50 तें 70 हजार रुपयां भितर उपचार करतले. हरशी ते खातीर सुमार अडेज लाख रुपये खर्च येता अशी म्हायती शशिकला हिणे दिली.
गरीब आनी मध्यम वर्गांतल्या जोडप्यांचेर सवाय भितर उपचार करपाच्या हेतान हें  टॅस्ट ट्यूब बेबी सेंटरसुरू केलां अशें तिणे फुडें सांगलें. देशांतल्या 20 तें 25 टक्के जोडप्यांक वांचपणाचो प्रश्न आसता. खर्चा कडेन पळोवन चडशीं जोडपी उपचार घेवपाक फुडें येनात. अशा जोडप्यां खातीर हें केंद्र म्हणल्यार एक वरदान थारतलें अशें आयव्हीएफ तज्ज्ञ डॉ वर्सा पाटील हिणे सांगलें.