सिकेरीची ‘आग्वाद फोर्ट आनी जेल’ जातली ’द आग्वाद सिनेमा’ चित्रपट घर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: सिकेरीच्या ‘आग्वाद फोर्ट आनी जेल’ ह्या इतिहासीक थळार ‘द आग्वाद सिनेमा’ नांवाचें चित्रपट घर बेगीनूच सुरू जावपाचें आसा. पुर्तुगेज राजवटींत खर शिक्षा जाल्ल्या स्वातंत्र्यसैनिकांक बंदखणींत दवरताले ते ‘काळ बंदखणीं’त हें चित्रपट घर उबारतले. गोंयची संस्कृती आनी इतिहास दाखोवपी दोन म्हायतीपट हांगा दाखयतले.
१ जुनाक ह्या चित्रपट घराचें उक्तावण करतले. ‘फ्रीडम मुव्हमेंट ऑफ गोवा’ आनी ‘फोर्टस ऑफ गोवा’ हे दोन म्हायतीपट हांगा दाखयतले.
‘गोवा फ्रीडम मुव्हमेंट’ : पुर्तुगेज राजवटी पसून मुक्त करपा खातीर गोंयाच्या स्वातंत्र्य सैनिकांचो संघर्श आनी बलिदान ह्या माहितीपटा वरवीं दाखयतले.
‘फोर्ट्स ऑफ गोवा’ : हो म्हायतीपट गोंयच्या किल्ल्यांचें एक सुंदर स्वरूप जावन आसा. प्रभावी वास्तुकला, इतिहासीक म्हत्व, गोंयच्या इतिहासाची राखण आनी आकार दिवपांत तांची भुमिका हें ह्या म्हायतीपटांत दाखयतले.
आग्वाद सिनेमा इतिहासीक संदर्भा सयत चित्रपटाचो अणभव समृद्ध करता, तशेंच गोंयच्या भुतकाळा कडेन जोडपाचो एक आगळो वेगळो मार्ग उक्तो करता. एक आकर्शक आनी शिक्षणीक अणभव दिवपी असो हो सिनेमा, अशें वॉटरफ्रंट एक्सपिरियन्सचे सीईओ नवीन चोप्रा हांणी म्हणलें.

फिल्म १: (१४ मिनटां) फ्रीडम मुव्हमेंट ऑफ गोवा

स्क्रीनिंग टायम:
सकाळीं
१०:०० ते १०:१४ वरांचेर
११:०५ ते ११:१९ वरांचेर

दनपरां
१२:१० ते १२:२४ वरांचेर
१:१५ ते १:१९ वरांचेर
२:२० ते २:३४ वरांचेर
३:२५ ते ३:३९ वरांचेर
४:३० ते ४:४४ वरांचेर

सांजेवेळार
५:३५ ते ५:४९ वरांचेर
६:४० ते ६:५४ वरांचेर
७:४५ ते ७:५९ वरांचेर

फिल्म बी- १९ मिनटां -फोर्टस ऑफ गोवा

स्क्रिनिंग टायम:
सकाळीं
१०:३० ते १०:४९ वरांचेर
११:३५ ते ११:५४ वरांचेर

दनपरां
१२:४० ते १२:५९ वरांचेर
१:४५ ते २:०४ वरांचेर
२:५० ते ३:०९ वरांचेर
३:५५ ते ४:१४ वरांचेर
४:४० ते ४:५९ वरांचेर

सांजेवेळार
५:४५ ते ६:०४ वरांचेर
६:३० ते ६:४९ वरांचेर
७:३० ते ७:४९ वरांचेर