सिंधूक कांश्या पदक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दोन खेपेची ऑलिम्पीक पदक जैतिवंत पी व्ही सिंधून दुसरे खेपे आशियायी बॅडमिंटन वस्तादपण सर्तींत कांश्या पदक जिखलें. काल जाल्ले सेमी फायनलींत तिका फाटले खेपेची वस्ताद जपानाची अकाने यामागुची कडल्यान 21-13, 19-21 आनी 16-21 अशा फरकान हार घेवची पडली. 2014त लेगीत सिंधून कांश्या पदक जिखिल्लें.

सिंधून मॅचीक बरी सुरवात केल्ली. तिणें पयली गेम 21-13 अशा सहज रितीन जिखिल्ली. दुसरे गेमींत लेगीत ती 13-11 अशी मुखार आशिल्ली. पूण, उपरांत अकानेन मॅचींत पुनरागमन करतना दुसरी गेम 19-21 फरकान जिखली आनी तिसरी गेम लेगीत तिणें सहज जिखून फायनलींत सुवात मेळयली.

मजगतीं, सिंधू दुसरे गेमींत 14-13 अशी मुखार आशिल्ली. सर्वीस ती करपाची आशिल्ली. पूण, रॅफरीन शटल यामागुचीक दिवपाक सांगलें. सिंधून सर्वीस करपाक चड वेळ घेतलो अशें रॅफ्रीचें आनी चॅर अंपायराचें म्हणणें आशिल्लें.

दुसरे वटेन यामागुची तयार नाशिल्ल्यान आपणेन सर्वीस करूंक ना अशें सिंधूचें म्हणणें आशिल्लें. हाचेर सिंधून अंपायरा वांगडा खूब चर्चा केली. ते उपरांत सिंधूची एकाग्रताय भंगली आनी ती मॅचींत फाटीं पडली.